Fransk landmand dyrker øko-hvede oven i græsmarken - høster normalt udbytte

Landmand i Frankrig har fundet på at dyrke hvede i en permanent græsmark, blandt andet med det for mål at opbygge humusindholdet i sin jord efter mange års monokultur af majs.

Engelske Andy Cato købte for 13 år siden en ejendom i byen Gascony, beliggende i den sydvestlige del af Frankrig, med tilhørende 110 hektar lerjord.

Jorden var udpint efter mange års intensiv majsdyrkning, og indholdet af organisk stof var på daværende tidspunkt kun 0,5 procent..

Nu har han fundet en økologisk og bæredygtig måde at drive sit landbrug på, og oven i købet med fine udbytter, fortæller netavisen Farmers Weekly.

Sussex-kvæg og urtegræs

For Andy Cato var de første år med økologisk og pløjefri planteavl problematiske på grund af en konstant kamp mod aggressive ukrudtsarter som agerrævehale, krybende tidsel og pigæble.

Med inspiration fra Albert Howard og Frank Newman Turner, pionerer indenfor økologisk landbrug, er lykken nu vendt ved hjælp af etablering af permanente græsmarker og indkøb af en kvægbesætning.

Til græsmarkerne anvendes forskellige græsarter samt en original urteblanding sammensat af Turner, og markerne afgræsses af Sussex-kvæg, der trives fint på en græsdiæt.

På den måde er det lykkes for Andy Cato at forbedre jordens kvalitet, øge biodiversiteten og ukrudtet har dyrene klaret samtidig med at de fik næringsrig foder.  

For at undgå pløjning og genetablering af græsarealerne efter sædskifte udviklede Andy Cato et system, hvor kornafgrøder sås og dyrkes i den vedvarende græsmark.

En af de store udfordringer var at etablere en kornafgrøde i en allerede eksisterende græsmark.

I første omgang blev vinterhveden sået direkte i græsmarken i efteråret med den tanke, at hveden nok skulle tage sin plads. Selvom afgrøden stod flot i løbet af efteråret, blev den dog opslugt af græsserne i det følgende forår.

I næste forsøg valgte han at lade den kombinerede græs- og hvedemark afgræsse, indtil hveden nåede vækststadie 31. Denne gang med stor succes, hvorfor man i dag benytter sig af samme system.

Høster 40 procent af konventionelt udbytte

For at reducere risikoen for at hveden bliver udkonkurreret af græs, gør man i resten af vækstsæsonen brug af en såkaldt inter-row slåmaskine, hvis opgave normalt består i at klippe græs mellem vinstokke.

For at gøre arbejdet nemt tilgængelig for den specialiserede plæneklipper skal afstanden mellem hvederækkerne være 75 centimter. Ved hjælp af rtk kan klipperen køre med en hastighed på 8 kilometer i timen.

Til såning af hveden anvendes en no-till skiveskærsåmaskine, der efterlader jorden så uberørt som muligt.

Læs mere om no-till såmaskiner her.

Andy Catos system udmønter sig i, at 57 procent af marken er græs/urter, mens 43 procent er en hvedeafgrøde.

Udbyttet i hveden er cirka 40 procent i forhold til en konventionel dyrket mark, og det er på linje med udbyttett i økologiske marker i denne del af Frankrig.

Det vurderes, at systemet kan øge det organiske indhold i en jord med 0,1-0,2 procentpoint hvert år, svarende til binding af mellem 8 og 17 ton CO2 pr. hektar pr. år.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.