Fransk planteavler: Jorden skal være sundere, end da jeg modtog den
Franske Sarah Singla gør alt hvad hun kan for at opbygge organisk materiale i jorden på sine 100 hektar. Det betyder ikke, at hun gøder mindre end andre landmænd. Men gødningen tildeles i små doser. Artiklen er fra arkivet og publiceret første gang i fagmagasinet MARK, januar 2019.

Det franske klima er forskelligt fra det danske. Franske Sarah Singla har også en helt anden tilgang til at drive landbrug, end mange danske landmænd har.

Hun sværger til efterafgrøder og mellemafgrøder. Hun er ikke bleg for at samdyrke forskellige afgrøder. Hun praktiserer ikke et fast sædskifte. Alt, hvad hun foretager sig i marken, sker med en fast holdning til, at hun vil bearbejde jorden så lidt som overhovedet muligt.

Filosofi en er, at det er biologien, der skal klare arbejdet. Og så arbejder hun ud fra, at hun ikke bare vil vedligeholde jordens tilstand. Hun vil gøre jorden sundere.

Det går faktisk godt. I hvert fald kan hun konstatere, at hun høster udbytter, der er fuldt ud på niveau med naboernes.

Sarah Singla. Foto: Lars Kelstrup

Opbygger kulstof

Sædskiftet er en vigtig brik i forhold til at opbygge indholdet af organisk materiale i jorden. Sarah Singla praktiserer ikke et fastlagt sædskifte, men dyrker de afgrøder, som giver bedst mening ud fra forholdene i den enkelte mark.

Hun er dog meget bevidst om værdien af at dyrke flerårige afgrøder. Derudover skelner hun mellem sommer- og vinterefterafgrøder. Alt sammen for at sikre, at der er så stor plantevækst på markerne som overhovedet muligt og i en så stor del af året som muligt.

Samtidig er hun meget bevidst om, at der skal tilføres tilstrækkelige mængder næringsstoffer, hvis jordens indhold af organisk materiale skal øges.

Især har hun fokus på tilførslen af kvælstof og svovl, to vigtige byggesten i humus. Kvælstof tilføres i små doser på maksimalt 30 kg N ad gangen. Det begrunder hun med, at planterne bliver dovne, hvis de får meget kvælstof på én gang.

Derudover er hun meget bevidst om værdien af det samarbejde, som hun har med en nabo, som har kreaturer og får: Hun sælger hø og lucernehø til ham. Han returnerer, hvad der svarer til ca. ti ton husdyrgødning pr. hektar.

Og nok så væsentligt, så afgræsser hans dyr Sarah Singlas marker, når der er behov for det.

Høst af triticale sået direkte i lucerne. Lucernen blev undertrykt med Ally. Efter høst af triticalen, gror lucerne igen. Foto: Sarah Singla.

Undgår nedbrydning

Sarah Singla har fået udtaget jordbundsanalyser, som viser, at jorden på hendes ejendom indeholder 4-5 procent organisk materiale. Det er tæt på det niveau, som mange eksperter betragter som ideelt.

Det organiske materiale bidrager til en jord og frugtbar jord. Samtidig sikrer et højt indhold af organisk materiale, at jorden er bedre til at modstå tørke, og at den kan optage store mængder vand i vinterhalvåret.

Det organiske materiale bidrager samtidig til, at jorden ikke så let komprimerer, ligesom jorden sjældent bliver så vandmættet, at der opstår iltfrie forhold, så der dannes lattergas.

Få maskiner

Sarah Singla klarer dyrkningen af sine 100 hektar med en maskinpark, man vel bedst kan beskrive som minimalistisk. Den består af to traktorer, en såmaskine, en sprøjte og en gødningsspreder.

Den ene traktor har 80 hestekræfter og klarer alt markarbejdet. Den anden er en ældre traktor med frontlæsser.

Såningen klares med en tre meter bred brasiliansk Semeato skiveskærs-såmaskine, som kun kan så i 2,5 cm dybde. Den løser dog ifølge Sarah Singla opgaven, og nok så væsentligt, så bearbejder den kun jorden i ganske smalle striber.

Det giver ifølge Sarah Singla en fuldt ud tilfredsstillende etablering, også selv om alle afgrøderne sås uden forudgående jordbearbejdning, og en del af afgrøderne sås direkte i en meter høj efterafgrøde.

Faktaboks

Landbrug sætter både lokale og globale aftryk

  • Den franske landmand Sarah Singla holdt i 2019 indlæg på både Plantekongressen 2019 og på en FRDK workshop i Billund i januar.
  • Omdrejningspunktet for hendes foredrag er ‘Det betyder noget, hvordan du driver landbrug - både lokalt og globalt’.
  • Sarah Singla har en utraditionel tilgang til driften af de 100 hektar, som hun i 2010 overtog efter sine bedsteforældre.
  • Efterafgrøder og companion crops er en vigtig del af sædskiftet og bidrager både til at opsamle næringsstoffer, øge indholdet af organisk materiale i jorden samt at løsne jorden i dybden.
  • Det sker ud fra devisen: Erstat jern med rødder, og lad biologien klare arbejdet.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.