Fremtidens hvede skal kunne tåle mosten - trues af flere typer stress

Forsøg ved Aarhus Universitet viser, at hvedesorter reagerer forskelligt, når de udsættes for forskellige stressfaktorer - og den viden kan bruges til at udvælge fremtidens klimatolerante sorter.

Det er meget vigtigt at se på flere stressforhold samtidigt, når men leder efter fremtiden klimatolerante hvedesorter. 

Det viser danske forsøg med fire udvalgte hvedesorter, der blev dyrket i klimakamre under kontrollerede forhold. Det fortæller Aarhus Universitet på deres hjemmeside.

Klimaforandringer kan f.eks. bestå af en kombination af faktorer såsom øgede temperaturer, tørke og forandringer i atmosfærens sammensætning.

Men hvordan reagerer afgrøder på denne form for krydspres? Hvad sker der, når hvede udsættes for mere end én type stress? Det har Lamis Abdelhakim fra Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet undersøgt som en del af sin ph.d.

Fire hvedesorter undersøgt

Lamis Abdelhakim fokuserede i studiet på nordiske hvedetyper, der har forskellige temperaturfølsomheder.

Det gjorde hun, fordi udbyttet af hvede, der er både højtydende og tilpasset vores klima, allerede trues af klimahændelser.

Ud af 200 hvedesorter blev fire udvalgt, og deres fysiologiske reaktioner på tørke og varme blev undersøgt, både isoleret og i kombination.

Lamis Abdelhakim arbejdede også med forskellige CO2 niveauer i de klimakamre, afgrøderne befandt sig i. Det er relevant, fordi CO2 niveauet i vores atmosfære ventes at stige til det dobbelte af det nuværende niveau med udgangen af dette århundrede.

Hvedes påvirkning af flere stressfaktorer under forskellige CO2 niveauer er blevet undersøgt i nyt studie. Foto:Lamis Abdelhakim, AU FOOD

Flere stressfaktorer samtidigt – større påvirkning

Forsøget viste, at når planter udsættes for både tørke og varmestress samtidigt, så giver det større negative effekter end hvis planterne kun udsættes for een stresstype ad gangen.

For at forstå hvedes reaktioner på flere stresshændelser samtidigt er det altså vigtigt at forstå den underliggende fysiologiske mekanisme.

Og for at gøre det endnu mere kompliceret, vil stigende CO2-koncentration også øge planternes vækst, og også kunne reducere effekten af stress på fotosyntesen.

Forskellige sorter – forskellige reaktioner

Forsøget viste, at de varmetolerante sorter under stress blev ved med at fordampe vand– med andre ord kunne planterne bogstaveligt talt svede sig ud af stressen.

På den måde kunne de holde bladene køligere, forbedre udnyttelsen af vand og fastholde den samme fotosyntese. De mere varmefølsomme sorter lukkede i forsøget spalteåbningerne, så temperaturen gik op og fotosyntesen ned.

”Disse undersøgelser viser at det er meget vigtigt at se på flere stressforhold samtidigt, når men leder efter klimatolerante afgrøder.

Vi så også, at øget CO2 til en vis grad kan sikre tilvæksten. Ved at undersøge en kombination af stressfaktorer og inddrage CO2 aspektet, vil vi være i stand til at vælge hvedesorter, der har potentiale til at modstå klimastress og opretholde udbytte under mere ugunstige forhold i fremtiden,” siger Lamis Abdelhakim.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.