Frygt for omsåning i Østjylland

Dér tegner der sig et lettere broget billede af, hvordan danske marker har klaret sig igennem et meget vådt efterår og den seneste tids megen nedbør.

Både i Østjylland og på Fyn er der i år store problemer med vand på markerne. På Syd- og Vestsjælland giver vandmasserne derimod kun små udfordringer. Det fortæller en række planteavlskonsulenter, som LandbrugsAvisen har talt med.

Uanset markernes tilstand netop nu er nedbørsmængderne og markernes evne til at opsuge vandet et område, der følges med største bevågenhed – og bekymring – hos danske planteavlere.

Tusinde søers land i Østjylland

Planteavlskonsulent Carsten Fabricius, LMO, med base i Horsens-området, hvor der primært er JB 6-7-jord, fortæller, at det er mange år siden, han har set så meget vand i markerne.

»Det er tusinde søers land,« siger han.

»Jordene er vandmættede, og rigtig mange pytter samler sig i lavninger. Mange steder har vandet stået siden november, og hver gang det er ved at forsvinde, er der kommet nye mængder,« siger han og betoner, at problemet er forstærket af, at der i september blev sået vintersæd under våde forhold, og jordene derfor blev pakket.

Han frygter, at betydeligt flere hektar med vintersæd skal sås om i foråret som tilfældet har været i de seneste vækstsæsoner. Alt sammen på grund af vandmasserne.

Fyn bliver testet fuldt ud

På Fyn fortæller chefkonsulent Troels Toft, Patriotisk Selskab, at markerne er våde som aldrig før.

Godsejer ser ny teknologi som et kravMaskiner 18. januar · 12:06

»Vi har fået 250-300 mm mere nedbør i år end i tidligere år, ja, nogle af mine kunder har fået 1.200 mm det seneste kalenderår. Der står vand op af marken over det hele, både langs vandløb og i opland. Jorden er totalt vandmættet. Vi bliver virkelig testet i år,« siger han.

Troels Toft vurderer, at det er for tidligt at sige, om vintersæden kan holde til de store vandmasser.

»Hvis afgrøden kun sopper i vand i tre-fire dage, kan den godt holde til det. For eksempel hvede er jo robust, men bliver det lang tid, kan det blive et problem,« siger Troels Toft og understreger, at det selvfølgelig er alfa og omega, at drænene holdes i orden.

Han frygter, at de høje nedbørstal vil fortsætte de kommende år, for så kommer der flere kampe med kommunerne om at få oprenset vandløbene ordentligt. Nogle steder er bundkoten allerede hævet, hvilket betyder, at vandet i drænrørene står stille.

Fint på Sydsjælland

Planteavlskonsulent Jørgen Ravn, Gefion, vurderer, at markerne kommer fint af med vandet i år i hans område på Midt-, Vest- og Sydsjælland med primært JB 5-6-7-jord.

»Vi har fået masser af vand i år, men markerne i oplandet har haft overraskende nemt ved at komme af med vandet,« siger han.

Lige nu står der ikke ret meget vand på markerne. Der, hvor vi har det store problem, er langs åer, hvor vi har oplevet kraftige oversvømmelser. Her er det dog primært græsmarker, det går ud over,« siger Jørgen Ravn, der mener, at åløbene ikke er vedligeholdt godt nok.

Faktaboks

Nedbør

  • Ifølge DMI er der i Danmark faldet 902 mm nedbør i 2015. 
  • I de fem foregående år er der faldet 818 mm (2014), 669 mm (2013), 819 mm (2012), 779 mm (2011) og 726 mm (2010). 
  • I januar 2016 har nedbøren været 55 mm, hvilket kan betegnes som normalt.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu