Fugtigt vejr bremsede frøhøsten på Falster - udbyttet ligger dog pænt over gennemsnittet

Vådt forårsvejr afløst af sol i juni og juli har givet gunstige vækstvilkår for frøgræsset på Nordfalster.

Onsdag eftermiddag var Lars Jakobsen og hans ansatte hos Nordfalster Agro I/S i venteposition. De to New Holland-maskiner og fire vogne stod stille på græsmarken foran staldbygningerne. Et skydække og en luftfugtighed på omkring 75 procent bremsede høsten af engrapgræs.

"Engrapgræs skal tærskes i tørt vejr og solskin", siger han, mens han i et øjeblik vender blikket op mod den grå himmel.

"Det er ikke engrapgræs-vejr i dag. Men vi skal til at gå i gang".

Heldigvis ændrede vejret sig torsdag. Høsten af bedriftens 200 hektar frøgræs kunne fortsætte. Specialafgrøderne udgør en pæn andel af landbrugets i alt 1.160 hektar.

Færdig i næste uge

I løbet af de seneste uger har Lars Jakobsen og hans team tærsket al rødsvingel og rajgræs.

Engrapgræssen er de halvt færdige med. Hvidkløveren er skårlagt og skal høstes i weekenden. Spinaten bliver også klar i weekenden.

"Om en uge er vi færdige med specialafgrøderne", siger Lars Jakobsen.

Derfor er han også klar med den foreløbige dom over årets frøgræshøst.

"Det har været over middel. Jeg er ikke så meget for at sige vægten, for det skal også renses op, men det har været godt og pænt over femårsgennemsnittet", siger han og drister sig alligevel til at give et enkelt tal omgærdet af alle forbehold.

"Måske 20 procent over", siger Lars Jakobsen.

Generelt har vækstsæsonen været gunstig. Jordtyperne er JB6 og JB7 og holder på vandet. Derfor var en forårssæson med rigelige mængder vand gode for etableringen af rodnettet. Senere fulgte den varme periode med sol og meget lidt vand i juni og juli.

"Det har i hvert fald ikke taget skadet, men det har heller ikke været tørt-tørt. Vi ligger ret kystnært, så temperaturerne er knapt så høje", siger Lars Jakobsen.

Flere specialafgrøder

Strategien for Nordfalster Agro I/S er at tage flere og flere specialafgrøder ind.

"Vi mener, at vi er gode til græs- og spinatfrø. Og så er det klart, det giver et større økonomisk udbytte", siger han.

Selv om høstmaskinerne stod stille onsdag i denne uge, sad Lars Jakobsen ikke stille – og netop onsdagens aktiviteter kunne ses flere kilometer væk. Store røgskyer steg op fra de tidligere græsmarker.

Afbrændingen sker for at rense ud i marker med andetårs og tredjeårs græsfrø.

"Det gør, at vi skal sprøjte mindre, og at græsmarken ikke bliver for tæt. Jeg vil ikke sige, at det er afgørende, men tæt på, selv om det er et forbandet arbejde", siger han.

En af udfordringerne med afbrændingen er at forklare nabolaget om, hvad der sker, så brandvæsenet ikke bliver kimet ned. Lars Jakobsen har en medarbejder, der knalddygtig til at skrive bruge Facebook.

"Vi fortæller, når det sker – vi kan jo ikke nå ud til alle. Og henne ved marken mødte jeg også turister, der troede, at det var en naturbrand, men jeg kunne forsikre dem om, at vi havde kontrol med den".

Forude venter høsten af rug til fremavl og senere vinterhveden. Forventningerne er gode.

"Hvis du har en fornuftig frøhøst, er det sjældent, at kornhøsten fejler. Det hænger ofte sådan sammen", siger han.

Faktaboks

Nordfalster Agro

  • Virksomheden er konstrueret af fire jordejere på Nordfalster, der er gået sammen om driften af egne og forpagtede jorder.
  • Lars Jakobsen arbejder som den eneste af de fire ejere fuldtids i virksomheden, der i høstperioden tæller fem ansatte.
  • Landbruget driver i alt 1.160 hektar jord. Nordfalster Agro forpagter bl.a. jordarealerne omkring Skørringe Gods.
  • 200 hektar af jorden er dyrket med specialafgrøderne engrapgræs, rødsvingel, rajgræs, spinat til frø og hvidkløver.
  • Ud over specialafgrøderne dyrkes der også rug til fremavl og vinterhvede.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.