Gødningsekspert fra Yara: Brug DAP med omtanke og gem sæsonens fosfortilførsel til foråret

DAP har for alvor fundet vej til landets bedrifter, ikke mindst i forbindelse med den højaktuelle efterårsgødskning af vintersædsmarkerne. Men der er god grund til at anvende DAP med omtanke – ellers kan det mærkes på pengepungen og potentielt set også udbyttet, lyder budskabet fra gødningsproducenten Yara

På de danske marker har man for længst taget DAP – også kendt som diammoniunfosfat – til sig.

Men selvom gødningen har vist sig at give merudbytte i form af lang rækkeevne og gode vækstbetingelser for bl.a. vinterhvede og -rug, er der god grund til at holde igen med brugen af det næringstætte produkt.

Tilfører store mængder kvælstof

Sådan lyder budskabet fra Jesper Juul Ulnitz, der er chefagronom hos gødningsproducenten Yara, i en pressemeddelelse.

Ifølge ham er det vigtigt at være opmærksom på, at DAP tilføjer meget kvælstof – men optages kvælstoffet ikke i planterne, bindes det heller ikke til jorden.

For stor tildeling i efteråret medfører således en risiko for øget kvælstofudvaskning i løbet af vinteren – dels på grund af afstrømning, men også fordi afgrøderne kun optager en begrænset mængde kvælstof om efteråret.

Blandes DAP med såsæd, kan det i nogle tilfælde medføre spireskader, forklarer han:
 
"Ganske vist har brug af DAP vist sig at give positivt udbytte i en række forsøg. Men disse forsøg er i stor udstrækning udført på kolde lokaliteter samt i områder, hvor man har haft mistanke om jordtyper med fosformangel.

Derfor kan man ikke drage den konklusion, at DAP er lige velegnet uanset hvilken type jord, du har med at gøre. Hvis din vintersæd sædvanligvis fremspirer hurtigt og klarer sig godt, er der f.eks. ingen grund til at anvende DAP i efteråret", siger Jesper Juul Ulnitz, som understreger, at kvælstof, fosfor og kalium som hovedregel kun bør tildeles vintersæd i løbet af foråret. 

Seges: Pas på fosforloftet på husdyrbrug

Siden august 2017 har danske landmænd skulle indrette sig efter et nyt krav om fastsættelse af lofter for udbringning af fosfor i husdyrgødning.

Den nye fosforregulering, som sætter en øvre grænse for hvor meget fosfor, der må anvendes, kalder derfor på forsigtighed, når det kommer til anvendelse af fosfor på husdyrbrug– ikke mindst om efteråret.  

Det påpeger Leif Knudsen, der er chefkonsulent med speciale i gødskning hos Seges, i pressemeddelelsen.

Han understreger, at på husdyrbrug kan brug af fosfor om efteråret medføre, at der skal overføres mere husdyrgødning til naboer m.fl. i foråret for ikke at overskride fosforloftet.

"Reglerne, som fastsætter loftet for udbringning af fosfor, er langt fra ukomplicerede. Samtidig kræver de individuelle beregninger og afhænger af en række faktorer, såsom typen af husdyr, og om man ligger i et område med skærpede fosforkrav", siger Leif Knudsen, som mener, at den skærpede fosforregulering netop er værd at have in mente, hvis du på et husdyrbrug overvejer efterårsgødskning med det fosforholdige DAP.

"Anvender du eksempelvis 50 kg/ha DAP til vintersæden på din svineejendom, risikerer du hurtigt, at der ikke levnes meget plads til fosfor fra gyllen. Hvis man har så meget husdyrgødning på bedriften, at det er fosforloftet, der bestemmer hvor meget husdyrgødning, som må bringes ud, skal der f.eks. for svinegylle overføres 1 ton gylle mere til naboer for hvert kg fosfor ekstra, der tilføres om efteråret i f.eks. DAP-gødning."

Vent hellere til foråret

Hos Yara anbefaler man kun at tildele fosfor i efteråret, såfremt forholdene kræver det.

Ligeledes har kalium vist sit værd i forbindelse med kolde vintre – ikke mindst i Nordjylland og lignende områder, hvor vinteren kan være særlig barsk, forklarer Jesper Juul Ulnitz:    

"Er der brug for at tildele P og K til vintersæden ved såning, anbefaler vi YaraMila Starter – en fosforstærk NPK-gødning, der er udviklet til at give en lang række afgrøder den bedst mulige vækststart. Samtidig minimerer tilførslen af kalium også risikoen for svidninger og frostskader i forbindelse med barfrost. 

"Er behovet for tildeling af fosfor derimod ikke til stede om efteråret, bør du vente til foråret med at tilføre hele mængden – gerne i form af en stærk NPK-gødning. Med det høje indhold af fosfor og kalium i YaraMila Starter kan du tilføre en tilpas mængde kvælstof og samtidig dække hvedens behov for fosfor og kalium", lyder anbefalingen fra Jesper Juul Ulnitz, der tilføjer:

"Derudover indeholder gødningen både vandopløselig og citratopløselig fosfor. Vandopløseligt fosfor optages umiddelbart af rødderne, men er også udsat for at blive ”fastlåst” i jorden og bundet via organisk stof samt jern- og aluminiumsforbindelser. Dette er ikke tilfældet for citratopløseligt fosfor, som bliver plantetilgængeligt i takt med røddernes og plantens behov for fosfor".

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.