Gødsk hveden mere præcist med svensk metode

Den optimale kvælstofmængde til hvede kan variere meget fra år til år - og man kender den først nøjagtig efter høst. Svenskerne bruger en metode, hvor de tilpasser gødskningen løbende i foråret med udgangspunkt i målinger af markens N-optag - og det giver en mere præcis gødskning, end den som MARK-Online foreslår.

Der er stor forskel på det optimale N-niveau i vinterhvede fra år til år i landsforsøgene.

Den optimale N-mængde var i 2019 på 170 kg N pr. ha, mens den året efter var på 219 kg N.

"Det er en stor forskel på hele 50 kg N pr. ha. Det tyder på, at vi kan blive mere præcise med vores N-tildeling til hvede, end det som MarkOnline anbefaler på forhånd, ved at tage udgangspunkt i årets vækst", fortæller planteavlskonsulent Henrik Rasmussen fra Velas.

Nul-parceller

Til at optimere N-mængden løbende gennem sæsonen bruger svenskerne nul-parceller og max-parceller.

En nul-parcel må ikke få nogen form for gødning, og bruges til at vurdere hvor meget kvælstof jorden stiller til rådighed for planterne uden gødskning det pågældende år.

Mens en max-parcel får fuld gas og tildeles 50 kg N ekstra pr. ha i forhold til resten af marken. Den bruges til at undersøge, om afgrøden kan optage mere kvælstof, end der er tildelt, og giver en indikation af, om resten af marken skal have mere kvælstof end planlagt.

Tre gange i april og maj måles N-optaget i de to parceller med en håndholdt N-sensor. Og ud fra de målte N-optagelser i nul-parcellen og det forventede udbytte kan markens optimale N-niveau beregnes.

Metoden er udviklet af Yara og tilbydes i Danmark af bl.a. Velas, som gennem de sidste tre år har brugt den svenske metode og udlagt mange såkaldte nul-parceller i lokale landmænds marker for at ramme en mere nøjagtig N-mængde i sidste tildeling i vinterhvede.

Læs meget mere om den svenske metode i MARK 3 Special om planteværn og gødning, der er udkommet 2. marts.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.