Geus: Miljøkvalitet i grundvandet går den rigtige vej
Ny GEUS-rapport med positiv tendens.

Det går grundlæggende den rigtige vej for grundvandet.

Sådan kan 2014-rapporten fra GEUS, der netop er publiceret, opridses. Nitratindholdet mindskes, og pesticidniveauet er stabilt. De pesticider, der dukker op, skyldes efterslæb fra tidligere tider.

"Det konkluderes, at det overordnet set går den rigtige vej med hensyn til at nedbringe nitratindholdet i grundvandet, men at der flere steder fortsat kan konstateres stigninger, herunder også i det helt unge grundvand dannet efter vandmiljøplanernes ikrafttræden," skriver GEUS i en pressemeddelelse.

Også ved pesticider går det den rigtige vej. I de senere år har der i det øvre grundvand været tegn på en faldende andel af indtag med pesticider med koncentrationer over kvalitetskravet.

"Dette peger på, at den gennemførte regulering af anvendelsen af pesticider nu giver resultat i det øverste og yngste grundvand," skriver GEUS.

Det er statusrapporten for grundvandsovervågningen (GRUMO), der dækker 1989-2013, som nu er er nu tilgængelig på GEUS' hjemmeside. Rapporten, der er udarbejdet af GEUS, er en del af det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur - NOVANA.

Læs mere hos GEUS.

Emneord miljø, vandkvalitet

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.