Betalt indhold af Adama Danmark

Giv din vinterraps den bedste start med KALIF 360 CS

En ren start i vinterraps er altafgørende for at bevare udbyttepotentialet i hele vækstsæsonen. Med Kalif 360 CS fra start går du ikke galt i byen og du giver hermed den bedste start til din vinterraps. Hør Hans Jørgen Hansen, ADAMA, fortælle hvordan du kommer godt fra start i vinterraps.

En ren start i vinterraps er altafgørende for at bevare udbyttepotentialet i hele vækstsæsonen. Udgiften, til at holde ukrudtet væk fra start, er godt tjent ind igen, når der skal høstes. Vi taler om betydelige nettomerudbytter, i forhold til at komme for sent i gang med ukrudtsbekæmpelsen.  

Hvilket ukrudt der er dominerende, er også med til at bestemme hvilken indsats, der er brug for. Med Kalif 360 CS fra start går du ikke galt i byen og du giver hermed den bedste start til din vinterraps. 

Pas især på enårig rapgræs, hyrdetaske og burresnerre. 

Det er især ukrudtsarter som hyrdetaske, burresnerre, fuglegræs, tvetand og enårig rapgræs der kan kontrolleres med Kalif 360 

Her er det vigtigt at bekæmpe ukrudt effektivt allerede fra rapsens fremspiring, idet de små rapsplanter ikke er stærke nok til at udkonkurrere rapgræsset og arter som hyrdetaske og burresnerre. De to sidstnævnte er ikke kun ”bundukrudt” men kan blive lige så høje som rapsen, hvis ikke de bekæmpes rettidigt. 

Fordelen ved at anvende et middel som Kalif, umiddelbart efter såning med aktivstoffet clomazon, er at der senere eventuelt kan vækstreguleres og køres med et middel mod spildkorn/græsser i en tankblanding.
Spildkorn kan bekæmpes effektivt med AGIL 100 EC. 

I videon med Hans Jørgen Hansen, ADAMA, kan du med selvsyn se hvordan marken står flot og kraftig, når der er ryddet op i ukrudtet, fra vækststart! 

Læs mere om Kalif og Agil her. 

Emneord sponsoreret, Adama, raps, vinterraps, Kalif, Kalif 360, ukrudt, ukrudsbekæmpelse

Betalt indhold af Adama Danmark

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.