Giv kun gødning til vintersæd på arealer med reelt behov
Gødskning: Placering af gødning i efteråret kan på visse arealer være en fordel. Både i forhold til kvælstof, fosfor og manganmangel.

Det har hidtil været opfattelsen, at der ikke var behov for at gødske vintersæd om efteråret. Erfaringer fra praksis og nye forsøgsresultater viser imidlertid, at der i nogle marker kan opnås merudbytter ved at placere kvælstof eller fosfor samtidig med såning.

Sådan skriver Leif Knudsen, chefkonsulent hos Seges i en artikel i september-udgaven af Mark.

I artiklen understreger han, at det er meget vigtigt præcist at få afklaret, i hvilke marker og under hvilke omstændigheder, det kan anbefales at placere gødning til vintersæd i efteråret.

Det har nemlig betydning for landmandens økonomi. Ligesom det kan være væsentligt i forbindelse med udvaskning af kvælstof- og fosforoverskud.

Kvælstof og fosfor

Dansk landbrugsjord er generelt i en god fosfortilstand.

Forsøg i primært Nord- og Vestjylland har vist, at behovet for at tilføre fosfor i efteråret er størst ved fosfortal under 3.

Ældre forsøg på sjællandske lerjorde viste, at selv ved et fosfortal på 2 blev der ikke opnået merudbytter her.

På visse nordjyske jorde tyder forsøgsresultater på, at fosfortallet ikke udtrykker den reelle tilgænglighed af fosfor. I enkelte forsøg er der set merudbytter selv ved fosfortal på 4. Det kan skyldes en speciel binding af fosfor på disse arealer.

Kvælstofindholdet i jorden efter høst er normalt fuldt tilstrækkeligt til at forsyne afgrøden med kvælstof. Men, hvis høstudbytterne er meget høje, så efterlades der ikke meget kvælstof efter høst til den nyetablerede vintersæd.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.