Giv vintersæden gødning, så snart marken er farbar
Planteavlerne har lige nu to opgaver at være opmærksomme på i vintersæden, så snart føret er til det - nemlig at få givet en tidlig omgang kvælstofgødning og at holde øje med og eventuelt sprøjte mod manganmangel.

Kør ud med gødning til vintersæden i februar, så snart marken er nogenlunde farbar. Især hvis du har erfaring for, at det måske kan blive april, før du kan køre på marken igen.
 
Første prioritet har vinterbyg og vinterrug, mens vinterhvede og vinterraps bedre kan tåle at vente lidt.
 
Sådan lyder anbefalingen fra Finn Olsen, planteavlskonsulent hos Sønderjysk Landboforening, ud fra vintersædmarkernes tilstand lige nu i det sønderjyske område.

Brug for N til at udvikle sideskud 

"Vintersæden står forbavsende flot og grøn lige nu uden ligefrem er være overtætte, og planterne er begyndt at gro en lille smule. Det er vel nærmest lidt marts-agtigt i vejret lige nu.
 
Selvom planterne er grønne lige nu, kan der hurtigt komme bund i den tilgængelige kvælstof. Med den våde vinter er der næppe meget kvælstof i jorden - og derfor har planterne, så snart der kommer gang i væksten, brug for kvælstof til at blive færdig med at udvikle sideskud", forklarer Finn Olsen.
 
Han anbefaler derfor at køre ud med gødning til vintersæden i februar, så snart marken er farbar, dog med en begrænset mængde N, fordi bare lidt nedbør giver risiko for kvælstofudvaskning på de vandmættede jorde.
 
Mængden bør ligge omkring 30-40 kg N pr. hektar tilført i handelsgødning eller eventuelt gylle, hvis marken tørrer et par ekstra dage.
 
"Det kan selvfølgelig stadig nå at blive vinter igen med barfrost, og så vil der være en risiko for at vintersædsmarkerne udvintrer, men det kan vi jo aldrig gardere os mod. Kommer chancen for at køre ud med gødning i februar, skal man tage imod den", fastslår Finn Olsen.

Vær opmærksom på manganmangel

En anden udfordring planteavlerne skal være opmærksom på lige nu er mangangmangel i vintersæden.
 
"Der er konstateret nogle få pletter med mangangmangel på lette jorde allerede nu trods en vandfyldt jord, og de vil formentlig blive større når vandet synker, og der kommer ilt til jorden.
 
Det er lidt overraskende på nuværende tidspunkt, så her skal man være opmærksom. Det kan nok ikke lade sig gøre at sprøjte med mangan nu, men så snart jorden er farbar skal man ud med mangan i tilfælde af mangel, eventuelt med en pletsprøjtning", anbefaler Finn Olsen.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.