GMO griber om sig: Seks mio. ekstra hektar
Verdens GMO-areal er steget for 19. år i træk.

18 mio. landmænd i 28 lande dyrkede i 2014 til sammen 181 mio. hektar med GMO-afgrøder. Det er en stigning i forhold til året før på seks mio. hektar svarende til mere end to gange det samlede danske landbrugsareal. Procentvis er det en stigning på 3,4 procent.

Det skriver ISAAA, en international organisation, der arbejder for at fremme bioteknologi, ikke mindst i ulande.

Det er især i USA, Brasilien og Argentina, der dyrker GMO-afgrøder. 40 procent af verdens GMO-areal ligger i USA, 23 procent i Brasilien og 13 procent i Argentina. De 10 lande, der dyrker mest, sidder på tilsammen 98 procent af GMO-arealet.

Ifølge ISAAA viste en ny undersøgelse I 2014 baseret på 147 offentliggjorte bioteknologistudier fra hele verden over de sidste 20 år, at der er en række fordele ved GMO’er.

GMO’er har i gennemsnit reduceret forbruget af pesticider med 37 procent, øget udbytterne med 22 procent og øget landmændenes indtjening med 68 procent i GMO-markerne sammenlignet med ikke GMO-marker. Disse tal svarer til, at den samlede produktivitet fra 1996 til 2013 har været 875 mia. kr. højere end hvis der ikke var dyrket GMO-afgrøder, skriver ISAAA.

Forskning også vigtig i Danmark

Tallene viser ifølge Bruno Sander Nielsen, Landbrug & Fødevarer, at GMO bidrager til jordbrugsproduktionen i hele verden.

»Der er stadig mange store udfordringer, som planteavlen skal imødekomme, og her vil gensplejsede afgrøder kunne være et blandt flere vigtige redskaber også for EU-landmænd, hvis de får muligheden,« siger han.

Han peger derfor på, at det er vigtigt, at der også er forskning og forædling af de afgrøder, som danske landmænd og andre i EU skal dyrke.

GMO-afgrøder er dog meget lidt udbredt i EU, hvor der er stor modstand. Inden længe kan EU-lande ligefrem generelt forbyde dyrkning af GMO’er. Den danske miljøminister Kirsten Brosbøl (S) vil dog ikke benytte sig af den mulighed, men ønsker at tage stilling fra sag til sag.

ISAAA er en non-profit organisation, der bl.a. støttes af USA’s landbrugsministerium, USAid, Monsanto, Bayer og flere andre.

De 10 lande, der dyrker mest GMO

1. USA

2. Brasilien

3. Argentina

4. Indien

5. Canada

6. Kina

7. Paraguay

8. Pakistan

9. Sydafrika

10. Uruguay

Emneord gmo

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.