Gods har pløjefri samdyrkning af byg, kløver og engrapgræs
I år kan Rødkilde Gods på fyn høste vårbyg på en mark, hvor der samtidigt også er sået hvidkløver og engrapgræs. Dyrkningen foregår helt uden pløjning og harvning.

Godsejer Kim Rasmussen, der overtog familievirksomheden i 2003, ser en fordel i at dyrke hvidkløver, vårbyg og engrapgræs på samme mark.

"Det sparer bl.a. brændstof, giver et sædskifte der er varieret og altid er grønt, formindsker udvaskning og nedsætter gødningsforbruget", skriver godsejer Kim Rasmussen på familievirksomhedens Facebookside.

Afgrøderne bliver sået samtidig, hvilket betyder at Kim Rasmussen kan høste vårbyggen i år, hvidkløveren næste år og de efterfølgende 2-3 år kan engrapgræs høstes.

Fremgangsmåden uden pløjning og harvning begrundes med, at der bliver mindre trafik på marken, færre udgifter til diesel og jordbunden bliver sundere med et bedre mikroklima i en mark, der ligger i op til 5 år mellem hver pløjning.

Hvorfor lige disse tre afgrøder?

Rødkilde Gods dyrker engrapgræs af sorten Conni, der er en langsomt voksende type til plæner. På godset bliver den høstet 2-3 år i træk uden at marken pløjes. Engrapgræs tilfører en stor mængde organisk materiale til marken, hvilket Kim Rasmussen synes gør jorden sundere og mere næringsrig.

"Hvidkløver er en lidt mere risikabel afgrøde, men betales med en lidt højere pris. Yderligere fikserer den kvælstof og nedsætter behovet for gødning", siger Kim Rasmussen.

Med vårbyggen gælder det om, at den ikke står for tæt eller bliver for kraftig, så den risikerer at "kvæle" de små kløverplanter. Ligesom det også gør sig gældende for hvidkløveren, der heller ikke må blive for tæt og derved have negativ indvirkning på engrapgræssen.

Dette forebygges på Rødkilde Gods ved at brakpudse hvidkløveren forholdsvis tæt på høst. 

Flere informationer omkring Rødkilde Gods og deres aktiviteter inden for landbrug, vedvarende energi, udlejning af huse og ATV, kan findes på deres hjemmeside: http://roedkildegods.com/

Faktaboks

Rødkilde Gods, Vester-Skerninge, Fyn

  • Ejer: Kim Rasmussen, 3. generation
  • CO2-neutral på al erhvervs- og privatmæssigt forbrug
  • 280 ha, hvoraf 230 er opdyrket med varieret sædskifte

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.