Græsfrø ramt af moderat prisfald- men større udbytter i de fleste arter

Kombineres udbytter og priser, får avlerne i gennemsnit mere pr. hektar end sidste dyrkningsår, lyder det fra DLF.

Frøpriserne er faldet i de fleste arter, når man sammenligner aconto-priser 2018 med 2019. Det skyldes en stor høst, stigende lager og rigeligt udbud.

Rødsvingel, ital. rajgræs og rajsvingel har holdt niveauet, mens priserne er faldet lidt i alm. rajgræs og strandsvingel. Hundegræs og engrapgræs har oplevet et større fald«.

Det fortalte Søren Halbye, salgs og marketingsdirektør i DLF, på DLFs avlermøde i Skive kort før jul.

»Kombinerer vi udbytte og pris, får avlerne mere pr. hektar end sidste år. Det skyldes, at priserne i snit er faldet 10 pct., mens udbyttet er steget 20 pct. i forhold til 2018«, sagde han.

Markedet

Frømarkedet havde medvind i sæson 2018/19. Det skyldes især tørken i Nordvesteuropa i 2018, der gav større efterspørg- sel på græsfrø and normalt.

»Med en stor høst i 2019 er der nu frø på hylderne igen, men en øget produktion herhjemme eller i f. eks. Polen kan påvirke prisdannelsen negativt. Priser på græsfrø til landbruget er generelt faste i Nordvesteuropa, men den polske produktion konkurrerer prismæssigt med den danske, hvilket er en udfordring - især på detailmarkedet.

I Rusland er afsætning af dansk frø faldet og erstattet af egenproduktion. I Kina oplever vi lavere vækst og det har skabt opbremsning i eksportmarkedet af frø til Kina. Samtidig er det blevet vanskeligere at få eksportforsikret varer fra Danmark«, sagde Søren Halbye.

På det professionelle plænegræsmarked er blandingssalget fortsat i vækst, og der har været pæn afsætning i efteråret.

Gode udbytter

Frøudbytterne har været gode i 2019. Avlerne har høstet på eller over fem års gennemsnit i de fleste arter - bortset fra hvidkløver og rødsvingel.

»Set over alle arter ligger udbyttet otte pct. over 5-års snittet. Forårsnattefrosten gik især ud over rødsvingel og hundegræs. I juni var der mange dage med regn, og det generede bestøvning af rødsvingel. Høsten startede godt, men sidste del af rajgræshøsten var generet af regn - især i nordvest«, fortalte avlschef Erling Christoffersen.

Der vil ske lageropbygning i flere arter pga. den gode høst. Så DLF kalkulerer med et lidt mindre frøareal de næste par år for at holde balance mellem udbud og efterspørgsel.

Det økologiske frøareal udvikler sig også positivt. I 2019 dyrkede DLF 2.300 ha økologisk frø. I 2020 forøges arealet væsentligt med økologisk frø.

Faktaboks

Udbytte-indeks 2019:

Alle arter ift. fem års gns.: 108

  • Strandsvingel: 121
  • Engrapgræs: 120
  • Rajsvingel: 115
  • Alm. rajgræs: 106
  • Hundegræs: 101
  • Rødsvingel: 97 
  • Hvidkløver: 91

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.