Græsukrudt i vintersæd: Sådan bekæmper du fem af de værste arter
En mild vinter har givet græsukrudt gode betingelser i vintersæden. Kemi kan ikke stå alene, når man skal til bunds i problemerne. Se gennemgangen af fem af de værste arter af græsukrudt i vintersæd.

I år er det særligt vigtigt, at man hurtigst muligt får overblik over, hvor der er behov for en tidlig bekæmpelse af græsukrudt. Specielt på de marker, hvor der ikke blev bekæmpet ukrudt i efteråret.

I nedenstående kan du læse mere om, hvordan du kommer af med nogle af de mest udbredte arter af græsukrudt.

Italiensk rajgræs

Italiensk rajgræs er en af de græsukrudtsarter, der er sværest at få bugt med. Det spirer hele året og trives derfor i både vinter- og vårsæd.

Den mest effektive bekæmpelse opnås ved at dyrke raps, vårhvede, hestebønner, majs eller andre afgrøder, hvor der kan bruges kemi med god effekt over for ital. rajgræs.

Frø af ital. rajgræs skal ligge så længe som muligt i stubben efter høst, enten urørt eller i de øverste 1-2 cm. Det vil sige, at der kan halmstrigles.

Ved pløjefri dyrkning skal nyfremspiring nedvisnes med glyphosat før såning. Ved kemisk bekæmpelse i vintersæd i foråret gælder, at bekæmpelse skal ske så tidligt som muligt og med en høj dosis af et effektivt middel. På billedet har italiensk rajgræs taget overhånd i hveden til venstre.

Foto: Jens Erik Jensen, Seges

Agerrævehale

Agerrævehale er ligesom italiensk rajgræs svær at slippe af med. Bekæm-pelse kan ske ud fra samme opskrift som for italiensk rajgræs. På marker med få agerrævehale anbefales håndlugning.

Foto: TWO

Enårig rapgræs

Enårig rapgræs kan have op til syv generationer årligt. I år har den haft særligt gode betingelser i den fugtige og milde vinter.

Bekæmp enårig rapgræs tidligt. Især på arealer, der ikke blev sprøjtet i efteråret. Den kemi, vi har til rådighed, har god effekt over for enårig rapgræs.

Foto: P. H. Petersen, Seges

Gold og blød hejre

Gold og blød hejre kan bekæmpes med en god pløjning suppleret med dyrkning af vårsæd.

På arealer, der ikke pløjes, samt på foragre, hvor pløjning ikke har begravet alle hejrefrøene tilstrækkelig godt, kan hejrearterne bekæmpes med en splitbehandling med Broadway.

Foto: P. H. Petersen, Seges

Væselhale

Væselhale kan bekæmpes ved pløjning.

Den mest effektive bekæmpelse opnås dog ved dyrkning af vårsæd. Det skyldes, at væselhale skal have vernalisering med kulde for, at den sætter aks. Derfor vil væselhale, der spirer frem i vårbyg, ikke sætte frø.

Væselhale kan også bekæmpes effektivt i vinterraps og majs. Dog ikke altid effektivt når planter er blevet store ved udbringning af Kerb i raps.

Væselhale er svær at bekæmpe kemisk i en vintersædsafgrøde, da de midler, der er til rådighed ikke virker tilstrækkelig effektivt. Erfaringen er tilmed, at midler, der virker godt et år, ikke nødvendigvis virker godt året efter.

Foto: TWO

I Mark Special, som udkommer 3. marts, kan du læse mere om, hvordan du kommer det genstridige græsukrudt til livs.

 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.