Græsukrudt kan dumpe tidlig såning som alternativ til efterafgrøder
En beregning fra Seges, PlanteInnovation viser, at der findes alternativer til at så tidlig vinterhvede i en mark med problemer med græsukrudt, som giver en bedre bundlinje.

Har du fået tilsagn om at så tidlig vintersæd for at opfylde kravet om målrettede efterafgrøder, og har du problemer med græsukrudt i marken - så skal du måske overveje alternativer. 

En beregning fra Seges, PlanteInnovation viser nemlig, at der findes alternativer til at så tidlig vinterhvede i en mark med problemer med græsukrudt, som giver en bedre bundlinje.

Beregningen opererer med en oprindelig plan (tidlig såning af vinterhvede, uden græsukrudtsproblemer) og tre alternative scenarier, hvor der optræder væselhale som græsukrudt og derfor må regnes med varierende negativ effekt på udbytte og kemiudgift. 

Forfrugten i regneeksmeplet er raps og i de tre scenarier med græsukrudtsproblemer er udgangspunktet, at der kan findes væselhale i pletter flere steder i marken. Erfaringen viser, at væselhale med mejetærsker og andre redskaber bliver slæbt rundt i hele marken, når først det optræder i pletter.

Tidlig såning, sen såning eller vårbyg?

Beregningen viser følgende:

  • Oprindelig plan: Tidlig såning: Resultat før normreduktion, 92 hkg pr. hektar: 4.156 kr pr. hektar
  • Scenarie 1. Vinterhvede: Tidlig såning, væselhale, 83 hkg pr. hektar: Resultat før normreduktion: 1.779 kr. pr. hektar
  • Scenarie 2. Vinterhvede: Sen såning, væselhale, 89 hkg pr. hektar: Resultat før normreduktion: 2.253 kr. pr. hektar
  • Scenarie 3. Vårbyg til foder, væselhale, 70 hkg pr. hektar. Resultat før normreduktion: 2.234 kr. pr. hektar

Som det fremgår af ovenstående vil scenarie 2 og 3 - de to scenarie hvor en normreduktion er relevant - vil kunne betale henholdsvis 474 og 455 kr. pr. hektar for en normreduktion. Beløbene dækker i begge tilfælde omkostningen ved en normreduktion.

Det skal selvfølgelgi understreges, at der er tale en modelberegning, og at resultatet på en konkret bedrift vil afhænge af de individuelle forhold, herunder primært det aktuelle ukrudtstryk og allerede foretagne normreduktioner.

Ifølge Seges er der givet tilsagn om tidlig såning af vintersæd for 97.000 hektar i måltettet kvælstofregulering 2020.

Det er muligt at ændre i de tilmeldte målrettede efterafgrøder og alternativer ved genindsendelse af fællesskemaet senest 10. september. Vær dog opmærksom på, at ændringer alene kan ske på marker indenfor samme ID15-område.

Se hele beregningen på LandbrugsInfo her (kræver login)  

sbu

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.