Grønrug skal snart høstes
Høst grønrug senest en uge før den skrider og få en høj fordøjelighed.

Det er vigtigt at høste grønrug på det rigtige tidspunkt, så fordøjeligheden er i orden. Det understreger landskonsulent Martin Mikkelsen på LandbrugsInfo.

I dagene op til skridning falder fordøjeligheden af grønrug med cirka en enhed pr. døgn. Det er vigtigt at remme en fordøjelighed som er over 75. For at kunne det skal rugen senest høstes i vækststadium 39 – mindst en uge før den begynder at skride.

Vækststadium 39 er når fanebladets bladplade er fuldt synlig, men fanebladets bladskede endnu ikke er synlig. Ved begyndende skridning i vækststadium 50 kan man forvente, at FK organisk stof er omkring 70. Når rugen er fuldt gennemskredet i vækststadium 59, kan man forvente en FK organisk stof på omkring 60.

Udbytte

Valget af høsttidspunkt er et kompromis mellem fordøjelighed og udbytte. Udbyttet stiger med ca. 200 foderenheder pr. døgn i tiden omkring skridning fra ca. 2.500 foderenheder pr. ha en uge før skridning til ca. 5.000 foderenheder pr. ha ved fuld gennemskridning godt en uge efter begyndende skridning.

Vær vaks, hvis du vil høste grønrug til køerneKvæg 8. marts · 07:52

Pas på jord ved høst

Grønrug er en åben afgrøde. Derfor er der stor risiko for at få jord med ved skårlægning, rivning og opsamling af afgrøden med pick-uppen på finsnitteren.

Martin Mikkelsen anbefaler at sætte en stub på 7 cm. Grønrugen bør skårlægges i brede, ikke for store skår, så den kan fortørre indtil et tørstofindhold på 32-35 procent.

 

Kilde: LandbrugsInfo.

Faktaboks

  • Grønkorn fortørres på skår i 1-2 døgn.
  • Hvis der er en veludviklet bestand af kløvergræs i bunden, og marken er jævn, kan man skårlægge bredt på samme måde som med græs og rive afgrøden sammen, uden at der kommer jord i.
  • Indstil skårlæggeren, så skiverne er tilnærmelsesvis vandrette, så de ikke suger jord med op i afgrøden.
  • Pick-uppen på finsnitteren indstilles, så pick-up fingrene når maks. en tredjedel ned i stubben.
  • Snitlængden indstilles til 8 mm.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.