Gradueret udsæd - også for landmænd uden dyr teknik

Sådan kommer du i gang med at få ensartede marker ved hjælp af gradueret udsædsmængde.

Af Christian Lervad-Bach, planteavlskonsulent, LMO

Selvom du ikke har det nyeste teknologi i maskinhuset, kan du stadigvæk udføre præcisions landbrug.

Via it-programmer som Cropsat og CropManager har du muligheden for at koble dine erfaringer fra marken sammen med satellitfotos. På den måde kan du udarbejde tildelingskort til graduering af såsæden, når du skal etablere din vårsæd til foråret.     

Gennem de senere år har interessen for brug af satellitkort i markbruget været stigende. Teknikken er langt fra ny, men teknologien har gjort, at flere og flere landbrug har fået muligheden for at benytte sig af præcisions landbrug.

Der har været stor fokus på graduering af specielt kalk og gødning, men der ligger også store muligheder i graduering af såsæd.

 

Udkast til tildelingskort. De mørkeste områder er, hvor udsædmængden skal hæves, og er i dette tilfælde udtryk for lerbakker med dårlig fremspiring. De hvide indtegninger langs kanten af marken viser stor biomasse. I dette tilfælde skyldes den høje biomasse skov og læbælte. Kendskab til marken er derfor vigtigt for at kunne lave tildelingskort.

Flyt udsæd fra de gode steder

Mange landmænd kender sikkert til at, afgrøden ikke står ens på marken, når de sidder på mejetærskeren om sommeren. Afgrøden er ofte tynd på bakketoppene på grund af lavt plantetal, ligesom der kan opleves lejesæd i lavninger og kiler på grund af større forsyning af næringstoffer.

Ideen med at graduere udsæden er at flytte udsæd fra de gode steder i marken til steder, hvor fremspiring eller næringstofoptagelsen erfaringsvis er dårligere.

For at kunne graduere udsædsmængde, skal der udarbejdes et kort over den mark som skal sås til. Dette gøres ud fra satellitfoto af marken fra foregående dyrkningsår, ligesom landmandens egne erfaringer og kendskab til marken skal inddrages. 

Der findes flere forskellige programmer, hvor du som landmand kan se og udarbejde satellitfotos og tildelingskort. Uanset hvilket kort, der skal laves, er det vigtigt, at du har kendskab til marken.

Satellitmålingerne bygger udelukkende på målt biomasse på marken. Derfor kan kraftig ukrudtsbestand, læbælter og vandhuller give en forkert indikation for, hvor og hvor meget udsæden skal gradueres.

Der er en stor fordel i at graduere udsæden på marken. Ved at øge udsædsmængden på bakker opnår du et højere plantetal.

Derved reduceres noget af risikoen for jorderosion og tab af næringsstoffer til lavninger. I lavninger og kiler er der ofte flere næringsstoffer tilgængelige, derfor kan risikoen for lejesæd her reduceres ved at sænke plantetallet.     

Mange landmænd tænker måske, at det kræver moderne udstyr med brug af gps og en dyr såmaskine for at kunne variere tildelingen af såsæd.  Dette er ikke nødvendigvis tilfældet. Rigtig mange såmaskiner kan graduere udsæd, via såmaskinens computer, hvor der er mulighed for at justere udsædsmængden fra traktorsædet.

Har du ikke det rette udstyr?

Anbefalingen til dig med uensartede arealer, men som ikke har det rette udstyr i maskinhuset, er at du først og fremmest gennemgår bedriftens marker ud fra satellitfotos, udbyttehistorik samt generelle erfaringer om jordbundsforhold.

Derfra udarbejder du et tildelingskort, som eventuelt kan printes og tages med i traktoren. Ved såning justeres udsædsmængden løbende henover marken.

Hold især fokus på at hæve plantetallet på bakkerne og skru ned for udsædsmængden i lavninger og i kiler.

Der findes udstyr, hvor du via en simpel kabelforbindelse til såmaskinen får muligheden for at graduere udsædsmængden og derved opnår muligheden for mere ensartede marker på din bedrift.

Graduering er ikke udelukkende et spørgsmål om, hvilken teknik du har stående i maskinhuset, men i ligeså så høj grad et spørgsmål om, hvordan ny teknologi bliver brugt til at understøtte dine erfaringer i marken.

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.