Gylden mulighed for at tjene ekstra penge på præcisionslandbrug

Ugen på Spidsen: Landmænd, der råder over præcisionsudstyr til graduering af gødning, får nu mulighed for at bruge præcisionsudstyret til at begrænse deres areal med efterafgrøder. Det er en gylden mulighed for at tjene ekstra penge på præcisionslandbrug, mener denne uges klummeskribent på Mark Plus.

De fleste landmænd er positive over for at dyrke efterafgrøder.

Men på en del ejendomme, er der krav om, at der skal dyrkes så mange efterafgrøder, at det er særdeles vanskeligt at få kabalen til at gå op. 

Nogle landmænd vælger, at få træk i N-kvoten i stedet for at dyrke alle de efterafgrøder, der er krav om. Hos andre landmænd er kravet om efterafgrøder så omfattende, at det ender med gennemgribende ændringer af sædskiftet. 

Det er derfor ikke usædvanligt at se ejendomme, hvor vinterhvede er afløst af vårbyg for at få plads til efterafgrøderne. På nogle ejendomme koster det 2.000-3.000 kroner pr. hektar. 

Derfor er det en gave til nogle landmænd, at de nu får mulighed for at lade 11 hektar præcisionslandbrug afløse én hektar med efterafgrøder.

Ved at deltage i ordningen præcisionsjordbrug på 100 hektar kan de undgå et indtægtstab på 18.000-27.000 kr.

Bekendtgørelse sendt i høring

Det er vigtigt at understrege, at de præcise regler for ordningen endnu ikke er på plads. 

Det er den først når ”plantedækkebekendtgørelsen for planperioden 2021/2022” forelægger. 

Den blev sendt i høring fredag 5. marts. Fristen for høringssvar er 25. marts kl. 12.00. 

Derefter kan bekendtgørelsen skrives færdig og vedtages, så driftige landmænd forhåbentlig kan nå at få gavn af ordningen allerede fra dette forår.

Oplagt mulighed

Det er kun pligtige-, husdyr- samt obligatoriske målrettede efterafgrøder, der kan erstattes af præcisionslandbrug. 

For landmænd, som råder over præcisionsudstyr, er det en oplagt mulighed, at gøre nytte af udstyret og graduere kvælstoftildelingen – og derved få mere fleksibilitet i forhold til dyrkning af efterafgrøder. 

For landmænd, som endnu ikke råder over præcisionslandbrug, er det en oplagt mulighed for at evaluere maskinparken: Er det nu, springet skal tages, og den gamle gødningsspreder og marksprøjte skal skiftes ud med udstyr, som lever op til de krav der stilles i bekendtgørelsen. 

Det vil formentlig sige, at tildelingen af gødning skal ske med udstyr, der har auto- og sektionsstyring samt kantspredningsudstyr. Udstyret skal formentlig tilmed kunne generere en logfil, der kan konverteres til shape-format.

De endelige regler ikke forelægger endnu. Driftige landmænd må derfor væbne sig med tålmodighed. 

Forhåbentlig får vi en bekendtgørelse, der gør præcisionslandbrug til et attraktivt alternativ til efterafgrøder for mange landmænd.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.