Gylle er som vasketøj, når det gælder risiko for N-tab

Forkert håndtering af gylle kan give N-tab på helt op til 70 kg N pr. hektar. Simple tiltag forhindrer store tab af N i gylle - og så kan man tænke på vasketøj, når gyllen skal ud.

Ved udbringning af husdyrgødning er den ubetingede største udfordring at undgå tab af ammonium-kvælstof.

Det gælder derfor om at forhindre, at den ammonium-N, der er i husdyrgødningen, ikke fordamper. 

For hvert kg ammonium-N, der tabes fra husdyrgødningen, kan man regne med, at der tabes ét kg plantetilgængeligt kvælstof. 

Der skal således indkøbes ét kg N i handelsgødning for hvert kg ammonium-N, der tabes i husdyrgødningen, hvis man vil undgå udbyttetab, men det kan man ofte ikke på grund af kvotesystemet.

Med de nuværende priser på handelsgødning burde motivationen for at opnå en optimal udnyttelse af husdyrgødningen være i top.

Vasketøj ude - gyllevogn inde

Torkild Birkmose, fra Seges, mener, at man i mange tilfælde blot kan tænke på vasketøj, når man skal vurdere, hvor stor risiko der er for tab af ammonium-N i forbindelse med udbringning af husdyrgødning. 

"Vasketøjet tørrer hurtigt, når man folder det ud, fordi der bliver en stor overflade, så vind, varme og sol hurtigt kan tørre vandet af tøjet. Derudover har det betydning, om vasketøjet hænges til tørre på en dag med høj eller lav relativ fugtighed«, siger Torkild Birkmose. 

Han tilføjer, at tabet af ammonium-N i gylle kan være nul, hvis man nedfælder gyllen. Det skyldes, at gyllen ikke kommer i kontakt med atmosfærisk luft.

Omvendt vil tabet være stort, hvis gyllen udbringes på en tør, varm og solrig dag med blæst. Helt galt går det, hvis gyllen efter udbringning samtidig har en stor overflade, som ammonium-N kan fordampe fra.

Faktaboks

Seks tips til god gylleudnyttelse

  • Nedfæld gyllen.
  • Kør med slæbeslanger i stedet for ’svæveslanger’.
  • Tag analyser af gyllen i alle gylletankene.
  • Overdæk gyllebeholderen.
  • Brug forsuring og nitrifikationshæmmere under særlige forhold.
  • Vigtigt: Bring gyllen ud under gode vejrforhold. Det vil sige på kølige, overskyede og vindstille dage. Det minimerer fordampningen af ammonium-kvælstof fra den udbragte gylle.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.