Gyllevognen og mejetærskeren er værst
En undersøgelse på 11 ejendomme viser, at mere end en tredjedel af den færdsel, der sker i markerne, medfører risiko for jordpakning i ned til 50 cm dybde.

Der findes ikke præcise tal for, hvor store udbyttetab jordpakning koster landbruget. Der er dog ingen tvivl om, at tabet er betydeligt.

Jordpakning er ikke blot skyld i halvdårlige afgrøder som følge af forringet rodvækst i en dårligt afvandet jord med et for ringe luftskifte. Det giver også begrænsninger i forhold til, hvornår man kan færdes i dele af marken, ligesom det giver et øget slid på maskinerne og et øget trækkraftbehov.

På Plantekongres 2017 kan man høre to indlæg om ’Risiko for pakning i praksis’ og ’Eftervirkning af pakning på plantevæksten’.

Langvarig skade

Hvis man vil have et overblik over, hvor meget jorden bliver pakket ved færdsel med sine forskellige maskiner i marken, kan man bruge programmet Terranimo.

Terranimo er gratis og frit tilgængeligt på nettet. I programmet kan man lave simuleringer af de kørsler, man planlægger at gennemføre i marken.

Det kan man gøre ved at indtaste informationer om den aktuelle maskine, herunder hjullast, dækstørrelse og dæktryk, og samkøre det med klimadata for den pågældende mark otte måneder tilbage i tiden.

På Plantekongressen gennemgår Hans Christian Carstensen fra Aalborg Universitet resultaterne fra en undersøgelse af jordpakningen på 11 ejendomme. De viser bl.a., at gyllevognen og mejetærskeren er de største syndere, når det gælder jordpakning.

Faktaboks

Skadelig jordpakning

  • Jordpakning er den største trussel mod jordens frugtbarhed og koster hvert år store udbyttetab.
  • Skadelig jordpakning kan være uoprettelig.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.