Høje afgrødepriser kan bide sig fast i en længere periode

Afgrødepriserne kommer til at variere voldsomt, men 2022 kan blive startskuddet til en længere periode med et højt bundniveau for afgrødepriserne.

Danske planteavlere kan se frem til et særdeles spændende 2022.

Afgrødepriserne befinder sig på et højt niveau. Høje priser er normalt forbundet med store udsving i priserne. Men den aktuelle situation på verdensmarkedet tilsiger, at vi meget vel kan se ind i en længere periode, hvor afgrødepriserne sætter nye rekorder, og hvor bundniveauet for afgrødepriserne er markant højere, end vi har været vant til.

Med høje afgrødepriser følger høje priser på gødning. Det giver faglige udfordringer, som mange landmænd helt sikkert vil løse med hjælp fra præcisionslandbrug.

2022 kan blive året, hvor brugen af præcisionsudstyr for alvor får sit store gennembrud. Det ligger da også lige for: Mange landmænd har udstyret, teknikken virker, og så ligger der en kæmpe gulerod i, at præcisionslandbrug kan bruges som alternativ til efterafgrøder.

Langvarig råvarekrise

Sidst, vi oplevede perioder med høje fødevarepriser, var i 2007-2008 og 2010-2012. Fødevarekriserne, som det var dengang, varede halvandet til to et halvt år. Meget tyder på, at vi denne gang ser ind i en længerevarende periode med høje fødevarepriser. Det skyldes, at der denne gang er tale om en råvarekrise, som har resulteret i høje afgrødepriser.

Den grønne omstilling bidrager blot yderligere til at fyre op under afgrødepriserne. Det skyldes, at der tages store arealer ud til solcelleparker, vild natur og andre formål - og nok så vigtigt, at der i de kommende år er udsigt til en markant stigning i forbruget af landbrugsafgrøder til biodiesel, ethanol, biogas og andre grønne energikilder.

Det bidrager alt sammen til en øget efterspørgsel efter fødevarer, og det vil, alt andet lige, resultere i høje fødevarepriser.

Hvor højt priserne kan svinge sig op, afhænger af mange forhold, herunder vejret. Men der er udsigt til en længere periode med afgrøder med et højt bundniveau.

Endelig gennembrud

Høje afgrødepriser gør det attraktivt at avle høje udbytter - og høje gødningspriser gør det attraktivt at udnytte gødningen så optimalt som muligt.

Derfor er der udsigt til, at præcisionslandbrug får sit helt store gennembrud i 2022.

Muligheden for at bruge præcisionslandbrug som alternativ til både pligtige- og målrettede efterafgrøder er en helt oplagt mulighed for at få elektronikken sat i spil.

Faktaboks

2022 op og ned: 

Op:

  • Planteavlernes nytårsraket er ladet med inflation og råvarekrise. Der er således udsigt til en længere periode med høje afgrødepriser. Hvor højt raketten flyver, er umuligt at forudsige, men bundniveauet for priserne vil formentlig være højere, end vi har været vant til i en længere periode.

Ned: 

  • Med høje afgrødepriser følger høje gødningspriser. Der bliver ikke mangel på gødning i 2022, men de høje priser giver anledning til at fyre op under fagligheden. Det vil mange gøre ved hjælp af præcisionslandbrug, som har udsigt til at få sit store gennembrud i 2022.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.