Høstbarometer: Flotte udbytter - specielt i vårbyg og raps

Der er udsigt til en god dansk høst i 2022. I næste uge går det for alvor løs over hele landet.

Den tidlige etablering af vårbyggen ser ud til at kvittere i form af flotte udbytter. Udbytterne i de øvrige afgrøder tegner også godt. Specielt vinterrapsen ser ud til at give rigtig godt.

Det er det samlede indtryk ud fra indberetninger fra planteavlskonsulenter over hele landet.

De understreger dog, at høsten blot lige er begyndt i nogle af afgrøderne.

Det er dog god grund til optimisme. Den mest værdifulde danske høst nogensinde tegner til at blive rigtig god.

Tålmodighed er en dyd

En af de afgrøder, der er svær at høste med øjnene, er vinterrraps. I de marker, der er høstet, har udbytterne været gode.

Jacob Dam Nielsen, planteavlskonsulent på Bornholm, advarer mod at høste rapsen for tidligt.

- Jeg har desværre flere eksempler på landmænd, der har leveret raps til foderstoffirmaet, som det har været nødvendigt at tørre, fordi vandindholdet har været over ni procent, fortæller han.

Det mener han er en unødvendig udgift og uheldigt i forhold til de høje energipriser. Derudover koster det udbyttetab, hvis rapsen høstes, før al olien er indlejret i frøene.

På Fyn har den del af vinterrapsen, der er høstet, haft et vandindhold på under kravet på ni procent. Flere steder er den nederste del af stænglerne dog fortsat grønne. Det har fået nogle landmænd til at nedvisne afgrøden med glyphosat.

- Generelt anbefaler vi ikke at nedvisne raps før høst. Både fordi det på de fleste marker er en unødvendig udgift, og fordi vi har et fælles ansvar i forhold til at begrænse forbruget af glyphosat mest muligt, siger Troels Melvang, planteavlskonsulent hos Velas i Vissenbjerg.

Flot vårbyg

Foreløbig er der udsigt til en god høst i vårbyg.

- Der bliver høstet rigtig flotte udbytter i vores område. De først høstede marker giver bedst, fordi de er etableret tidligst, siger Christian Iuel, planteavlskonsulent hos VKST.

Han tilføjer, at udbytterne varierer mellem 8 og 10 ton per hektar, men at udbytterne vil falde, når der bliver taget hul på de sent såede bygmarker. De havde nemlig lidt modvind i begyndelsen af vækstsæsonen.

I Nordjylland melder Sofie Hæstrup, planteavlskonsulent hos LandboNord, om en tidlig høst af vårbyg.

- Den tidlige etablering i kombination med tørke gør, at der flere steder i vores område bliver høstet vårbyg tidligere end normalt, siger hun.

Goldfodsyge i hvede

Generelt er der ikke høstet meget vinterhvede. Det foreløbige billede er, at udbytterne kan variere meget i år, da nogle marker har været angrebet af goldfodsyge.

- Vi har marker i vores område, der har givet mere end 12 ton per hektar. Men vi har også en enkelt mark, hvor der kun er høstet fem ton per hektar, fortæller Christian Iuel, fra Vkst.

Tørre forhold

Djursland, som er et af de områder i landet, hvor der er faldet mindst nedbør i løbet af vækstsæsonen. Det er har kostet udbytte.

Således er Djursland det eneste område i landet, hvor udbytterne i vinterbyg og rug vurderes til at blive mindre end de seneste års gennemsnit. Til gengæld ser vårbyggen ud til at overraske positivt.

- Nogle af de tidligst høstede marker har givet fra 8,5 til 10 ton per hektar. Det må tilskrives tidlig og god etablering, siger Jakob Ulstrup, planteavlskonsulent hos Djursland Landboforening.

Han tilføjer, at den tidlige såning samt en lang kølig og tør periode har bidraget til, at vårbyggen har udviklet et stort rodnet.

Derudover mener han, at den øgede brug af placeret gødning ved etablering, nu for alvor trækker det samlede udbytte i vårbyg op.

Han glæder sig samtidig over, at behovet for skadedyrsbekæmpelse i vårbyggen har været ekstremt lille i år.

 

Faktaboks

Høst i Danmark

  • Vårbyg er den mest dyrkede afgrøde i Danmark. 
  • I 2022 bliver der dyrket 550.000 hektar vårbyg og 460.000 hektar vinterhvede.
  • Der bliver dyrket knap 200.000 hektar vinterraps i Danmark Det er cirka 20 procent mere end sidste år. Det skyldes de høje rapspriser. 
  • Danmarks samlede høst har som et gennemsnit over de seneste 10 år været 9,2 millioner ton.
  • I 2015 og 2017 blev der høstet mere end 10 millioner ton korn i Danmark. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.