Høstbarometer: Frost har svedet majsen - alt skal hjem nu

Lave temperaturer, korte dage og frost gør, at der ikke længere er tilvækst i majs til helsæd. Alt bør derfor høstes nu.

Parolen er rimelig klar: Alt den majs, der skal høstes til helsæd, skal høstes nu. Dels fordi der ikke længere er tilvækst i majsen, dels fordi frost flere steder har svedet majsens blade.

De svedne blade har dermed mistet deres grønne farve. Det sænker indholdet af sukker i bladene - og påvirker køernes ædelyst negativt.

Eneste argument for fortsat at lade majs stå er på de marker, hvor tørstofindholdet endnu ikke har sneget sig op på 27 pct.

Høst af majs med et tørstofindhold på under 27 pct. giver nemlig let saftafløb.

God kvalitet

Helt generelt er årets udbytter i majs præget af, at udbytterne på mange marker ligger over middel, men at udbytterne trækkes ned af marker, hvor fremspiringen i foråret var for ringe.

På disse marker er der således for få og for svagt udviklede planter.

»I de få frisk-analyser, som vi har set indtil nu, er der en middel til god fordøjelighed i majsen«, siger Michael Troelsgaard, planteavlskonsulent hos Sagro.

Han tilføjer, at indholdet af stivelse i prøverne har været over 30 pct., hvilket er tilfredsstillende. Til gengæld er indholdet af protein lavt. Det indikerer, at majsen har manglet kvælstof tidligt i vækstsæsonen. Men det er ifølge Michael Troelsgaard også forventeligt, da der i maj faldt 130-180 mm nedbør i store dele af Jylland.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.