Høster med 33 mejetærskere – samtidig med at der skal sås

Blog fra planteavlsbedriften: Høstvejret driller, så høstsjakket er spændt hårdt for i bestræbelserne på at få de sidste 5.400 hektar i hus hos RBPI Group i Rusland. Sideløbende med høsten skal der spredes gylle og sås. Linne Fromm-Christiansen, der er produktionsdirektør for markbruget, skal ikke bekymre sig om at så efterafgrøder og begrænsninger på kvælstofgødning, som vi kender det fra Danmark. Til gengæld bruger hun dagligt et par timer på at sende et hav af oplysninger om høsten til de russiske myndigheder.

Vejret har virkelig lavet udfordringer for markbruget hos RBPI Group, som driver knap 9.500 hektar i Kaliningrad og 14.270 hektar i Nizhny Novgorod.

Den 19. august var 18.330 hektar ud af de 23.744 hektar høstet.   

Nedbør i Kaliningrad

Høsten startede 15. juli med vinterhøst af vinterbyg i Kaliningrad.

Siden har de 12 mejetærskere, hvoraf 11 kører på bælter, kæmpet sig gennem afgrøderne. Høsten er besværliggjort af, at der siden 1. juli er faldet knap 300 mm nedbør – og at der alene i de seneste tre uger er faldet 85 mm.

Linne Fromm-Christensen havde sat næsen op efter et godt udbytte i Kaliningrad. Men vinterbyggen, vinterhveden og vinterrapsen har skuffet.

Vårbyggen har givet godt. Arealet med vårbyg er dog ikke så stort.

Derfor bliver facit for høsten i Kaliningrad et udbytte, der er 5-6 pct. lavere end gennemsnitsudbytterne for de seneste fem år. 
 

Varm sommer i Nizhny Novgorod

På ejendommen ved Nizhny Novgorod klares høsten med 21 mejetærskere.

Tørke i juni var hård ved afgrøderne. Det stod hurtigt klart, at tørken var alvorlig, og at den ville få stor betydning for udbyttet. Derfor blev der prompte skruet ned for omkostningerne for at begrænse tabene.

Det betød blandt andet, at der ikke blev bekæmpet svampesygdomme i nogle af afgrøderne.

Det har vist sig at være en god strategi. For på trods af udbytter, der i de værst ramte marker er halveret i forhold til normalt, så ser det ud til, at udbyttetabene ikke kommer til at give røde tal på bundlinjen for markbruget, da kornprisen er høj i år.
 

Kører i døgndrift

Koordineringen af markarbejdet er særdeles vigtigt for at sikre en god økonomi. Det gælder både på ejendommen i Kaliningrad og ejendommen i Nizhny novgorod – og det bliver særlig tydeligt i en besværlig høst som i år.

Udover at de 12 mejetærskere og syv sneglevogne skal holdes i gang i Kaliningrad, så skal der også udbringes gylle, repareres dræn, spredes kalk og etableres vintersæd. 

For at sikre en høj effektivitet, så bliver alle køretøjer i marken. Alle reparationer og vedligehold sker i marken. Ligesom dieselolie, såsæd, gødning og mandskab bliver bragt ud til maskinerne i marken.

Det sker alt sammen for at undgå spildtid.

Det medfører blandt andet, at to sekshjulstrukne tankbiler, hver dag kører ud i marken med i alt 40.000 liter dieselolie for at holde hele flåden i på ejendommen i Kaliningrad i gang.
 

Russisk bureaukrati

I Rusland er der ikke begrænsninger på brugen af kvælstof, ligesom der ikke er krav om at så efterafgrøder, eller at markarbejdet skal udføres inden bestemte datoer. 

Til gengæld er bureaukratiet omkring høsten til at få øje på.

Hver dag skal alle landmænd i Rusland indsende en stribe oplysninger om høsten. Det gælder både høstede mængder, hvor store arealer der er høstet, hvilke afgrøder der er høstet med videre.

Det er et levn fra kommunisttiden. Rusland er derfor formentlig det land i verden, der har bedst styr på årets høst i takt med at høsten skrider frem.

Den stramme disciplin spiller også afgrødepriserne et puds. I Kaliningrad har den seneste tids megen regn betydet, at stort set alt brødhvede ikke lever op til kravene, og derfor skal afregnes som foderhvede. En russisk told på korn gør det uinteressant at eksportere korn. Derfor er prisen på foderkorn faldet meget den seneste tid.

Det er dyrt for de landmænd, som går glip af at sælge brødhvede, men en fordel for svineproducenter som skal købe korn. Det gælder blandt andet RBPI Group, som har afdækket de 70.000 ton, som de skulle købe til ejendommen i Kaliningrad.

I området omkring Nizhny Novgorod er kornpriserne ikke ændret hen over høsten.

RBPI Group har dækket hele det næste års forbrug til svinebesætningen ind. Det er sket ved at lægge 120.000 ton korn ind på et ny indkøbt opført lager. Derudover er der lagt yderligere 40.000 ton ind på egne foderfabrikker. 

Når selskabet har valgt at selv at have lagerfaciliteter til korn, så hænger det sammen med, at det ikke er usædvanligt, at russerne løber fra kontrakter, hvis priserne stiger.
 

Faktaboks

Linne Fromm-Christiansen

Produktionsdirektør for marken i RBPI Group, ansat siden 2006.

 Uddannet driftsleder i 2003 fra Vejlby Landbrugsskole.

Markbrug fordelt på 10.000 hektar i Kaliningrad med 78 medarbejdere og 14.500 hektar i Nizhny Novgorod (400 km øst for Moskva) med 75 medarbejdere.

Svineproduktion full-line fordelt på 14.000 søer i Kaliningrad (tre farme) og 12.000 søer i Nizhny Novgorod (to farme), sidstnævnte udvides med 12.400 søer til februar 2021 og tilkøb af 8.000 hektar med ekstra 25 medarbejdere i 2021 og 2022.

Årlig produktion af 900.000 slagtegrise, heraf slagtes 470.000 på eget slagteri. 950.000 kubikmeter gylle pr. år. 10. største svineproducent i Rusland.

Årligt anvendes 195.000 ton korn til foder, egen produktion er 95.000 ton. Derudover indkøbes 80.000 tons soja, roepiller mv.

Kaliningrad markplan til høst 2021: vinterhvede 4.600 ha, vinterraps 2.370 ha, vinterbyg 1.100 ha og vårsæd (vårbyg + havre + vårhvede) 1.500 ha, udtaget til jordforbedring og dræning hvert år 500 ha.  

Nizhny Novgorod markplan til høst 2021: Vinterhvede 4.840 ha, vinterrug 1.150 ha, triticale 650 ha, vårhvede 4.000 ha, vårbyg 1.700 ha, havre 1.700 ha, udtaget jord til jordforbedring og gyllekørsel 1.500 hektar. 

Maskinpark Kaliningrad (uddrag) 32 traktorer JD og Claas, 11 mejetærskere JD og Claas 760 på bælter og 4WD, 2 stk. rotorharver, 9 meter Horsch Pronto, 9 meter Kockerling Ultima, 6 meter Vaderstad Rapid, 6 meter Claydon 6T no-till såmaskine, Kuhn-plove, dybdeharver Horsch Terrano og Køckerling Vario og Vector, tallerkenharver Vaderstad og Horsch, marksprøjter JD og Amazone, gylleudlægggere og gyllevogne.

 Maskinpark Nizhny Novgorod (uddrag): 32 traktorer Claas og JD og Belarus, 13 mejetærskere Acros og Claas og Yenisey, såmaskiner JD 730 og JD 1890 og Horsch Pronto, marksprøjter Amazone og Lemken og Horsch Leeb. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.