Her er forårets strategi mod rust i hvede, vårbyg og rug
For at mindske tabet til diverse svampesygdomme er det vigtigt, at man sprøjter i rette tid og med rette dosis. Det er dog ikke alle midler, som betaler sig lige godt at bruge i de forskellige kornarter.

Gulrust er cirka dobbelt så tabsgivende i hvede som Septoria. Derfor skal det bekæmpes hurtigst muligt ved konstateret forekomst i modtagelige sorter.

Når man skal bekæmpe gulrust i hvede er timingen altafgørende. Man kan nemlig få en god effekt selv ved lave doser, hvis man er tids nok ude i marken.

Ligeledes er der også behov for højere dosis ved kraftigt angreb. Her kan man dog ikke være sikker på at få samme effekt som ved tidlig behandling, selv ved højere dosis, påpegede Ghita Cordsen Nielsen, landskonsulent ved Seges, i sit oplæg på plantekongressen.

Mindre areal modtageligt overfor gulrust i år

I år bliver der heldigvis ikke dyrket gulrustmodtagelige sorter på et lige så stort areal, som der gjorde sidste år. Der blev dyrket gulrustmodtagelige hvedesorter på cirka 60 pct. af arealerne i 2019, mens det for 2020 ligger på cirka 30 procent.

På grund af voldsomme gulrustangreb rykker den tidligere meget udbredte sort, Benchmark, op i kategori 4 på modtagelighedsskalaen. Det betyder, at den nu betegnes som ekstremt modtagelig overfor gulrust.

Flere af de sorter som er udbredte i år, herunder sorten Informer, ligger i den modsatte ende af skalaen.

Ghita Cordsen Nielsen forklarede desuden at de to øverste blade plus akset, står for cirka 85 procent af udbyttet, man henter hjem i hvede. Derfor er det meget vigtigt at holde dem fri for gulrust.

Her kunne gradueret sprøjtning være en hjælp, da man her skifter doseringen med op til +/- 25 procent i forhold til hvor meget biomasse, der er på et givent sted i marken.

På den måde sikrer man bedre at få en ens koncentration af det middel man anvender på alle planter. Det gør dog ikke den store forskel hvis man har en meget jævnt fordelt biomasse på sin mark.

Undgå at anvende Balaya to gange i sæsonen

Den strategi Ghita Cordsen Nielsen anbefaler man benytter sig af i hvede, lyder som følgende:

  • Stadie 32: 0,25-0,3 liter Prosaro.
  • I stadie 37-39 kan man med fordel anvende 0,5-0,7 liter Balaya afhængigt af hvor meget det regner og hvilken sort man har.
  • Til sidst kan man i stadie 55-61 benytte sig af de såkaldte SDHI-midler, det kan for eksempel være 0,3 Propulse blandet med 0,2 liter Orius.

Det anbefales ikke at man anvender Balaya to gange i løbet af sæsonen, da det ikke har haft nogen bedre effekt end den nævnte strategi.

Desuden skal man også helst gå efter at skifte mellem virkemekanismerne, for at hæmme udviklingen af resistens overfor midlerne.

Vær opmærksom på bygrust i vårbyg

Når det kommer til vårbyg er alle de mest udbredte sorter mere eller mindre modtagelige overfor bygrust, forklarer Ghita Cordsen Nielsen. Meldug burde dog ikke blive et stort problem, da mange af sorterne har den effektive mlo-resistens.

Forsøg har vist, at den strategi, der giver højst merudbytte i vårbyg, er sprøjtning i stadie 37-39 og igen 14 dage senere. Det har ikke været nok kun at sprøjte i stadie 37-39 på grund af et højt smittetryk med bygrust. Ved et tidligt angreb anbefales det, at man sprøjter i stadie 31.

Forsøgene har også vist, at det vil være for dyrt at anvende Balaya i byg. Ghita Cordsen Nielsen nævnte dog, at den sene behandling kun var noget, der var behov for, hvis man har et meget kraftigt angreb af bygrust.

Skoldplet kan kræve tidlig behandling i rug

I rug er det en enkelt behandling mod brunrust omkring skridning der giver bedst effekt.

Der kan dog være behov for en tidligere sprøjtning hvis der kommer meget skoldplet tidligere på sæsonen. Også i rug viste forsøgene at Balaya er for dyrt at anvende i forhold til, hvilket merudbytte det giver.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.