Her er løsningen på alle dine kvaler: Så efterafgrøder om foråret

For at lykkes, skal udlægget sås tidligt, mens der stadig er fugt, så frøene kan spire, og det skal være godt at køre. Endvidere skal du også have styr på at bekæmpe det græs, som ikke ønskes. 

Af Kasper Holm Kristensen, planteavlskonsulent, Velas

Mange klager med god grund over, at efterafgrøderne ikke kan sås inden den 20. august, som loven foreskriver.

Flere steder er afgrøden ikke høstet inden den 20. august, men fagligt set giver det heller ikke rigtig mening at så senere, da væksten af efterafgrøden bliver for lille til at opnå den gode effekt efterafgrøderne har. 

Her er løsningen: Så efterafgrøder om foråret

Så efterafgrøder i foråret

Du kan underså efterafgrøderne i foråret.

Vi ved, at græs egner sig godt til at udså som udlæg i vårbyg eller anden afgrøde, eftersom metoden kræver at den efterfølges af endnu et år med en vårafgrøde.  I vinterhveden kan også sås græs, men det er en mere usikker metode.

For at lykkes, skal udlægget sås tidligt, mens der stadig er fugt, så frøene kan spire, og det skal være godt at køre. Endvidere skal du også have styr på at bekæmpe det græs, som ikke ønskes. 

Cikorie er en art, der er godkendt som efterafgrøde. Cikorie er en af de bedste afgrøder, vi har til at løsne jorden i dybden, og den kan derfor være interessant på nogle arealer. Udfordringen med cikorie er, at vi har meget lidt viden om, hvad den kan tåle af kemi, så lav en tidlig ukrudtsbekæmpelse og så derefter. Cikorie og græs kan også udsås i en blanding.

Det er klart, at ovenstående kan være en usikker etablering, men planteavlere med græsudlæg får det jo til at virke.

Det er helt sikkert lige så sikkert, som efterafgrøder sået efter høst, for det er heller ikke en 100 procent sikker løsning. Hvis udlægget ikke lykkes, så får du endnu en chance i august. 

For nogle år siden afsluttede vi en demonstration, Optiplant, som i vårbyg viste et merudbytte på 7 hkg i forhold til ingen efterafgrøde. Der havde været fire års forudgående, mere eller mindre godt, etableret rajgræs. Vi kunne høste det største merudbytte i parcellerne med rajgræs, men dog med stor gødningstildeling i forhold til optimum i andre efterafgrøder.

Cikorie er en af de bedste afgrøder, vi har til at løsne jorden i dybden.

Få mest mulig ud af efterafgrøden trods frustration

Jeg har fuld forståelse for mange frustrationer over efterafgrøder, men hvis man som planteavler skal have dem, så har man også en forpligtigelse til at få mest mulig ud af dem til gavn for sine fremtidige afgrøder og bundlinje.

Brug forskellige slags efterafgrøder og alternativer til opfyldelse af dit efterafgrødekrav. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.