Herning-landmænd bag 27 km ny natur i striber

Landbruget og grønne organisationer har sammen skabt 27 km naturstriber i Herning Kommune.

47 landmænd i Herning Kommune har på frivillig basis lagt jord til i alt 27 km naturstriber rundt omkring i Herning Kommune.

Naturstriberne, som har kastet meget positiv omtale af sig i både elektroniske og skrevne medier, er et resultat af et usædvanligt samarbejde mellem Herning-Ikast Landboforening og en række grønne organisationer: Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Biavlerne og De Stående Jagthundeklubber.

Desuden har Herning Kommune og rådgivningsselskabet Heden & Fjorden bidraget til projektet.

Fantastisk goodwill

Initiativet til naturstriberne og det brede samarbejde kommer fra Herning-Ikast Landboforening.

»Vi har oplevet en fantastisk goodwill omkring projektet, og vi har haft besøg af både radio og TV,« fortæller Jens Simonsen, medlem af bestyrelsen for Herning-Ikast Landboforening og ankermand i projektet.

Også formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Herning, Leo Lisby, er meget tilfreds.

»Projektet har været en kæmpe succes, og det viser, at vi godt kan samarbejde, selvom vi har forskellige standpunkter,« siger han.

Ønskede bedre dialog

Projektet med de 27 km naturstriber udspringer af et ønske i Herning-Ikast Landboforening om at få en bedre dialog med andre grønne organisationer.

Det var emnet for en strategidag i foreningen for et års tid siden.

Her fik Jens Simonsen opgave med at gøre noget ved sagen, og han tog kontakt til bl.a. Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening.

Håndslag på fælles projekt

Parterne imellem blev man hurtigt enige om, at samarbejdet skulle handle om at gøre noget til gavn for faunaen i det åbne land.

Derefter blev også Biavlerne og De Stående Jagthundeklubber, samt rådgivningsselskabet Heden & Fjorden inddraget i projektet.

Efter et par møder var ideen grydeklar: Naturpletter/naturstriber på agerjord rundt i landskabet i Herning Kommune.

Fælles planlægning

Også planlægningen blev udformet i fællesskab: landmændene skulle kontaktes, en maskinstation skulle hyres ind til det praktiske. Og en folder med opfordring til at deltage og melde sig til projektet blev udarbejdet af Heden & Fjorden.

Landmændene skulle selv betale maskinstationen for at etablere striberne, mens Herning Kommune finansierede frøene fra sin grønne pulje.

47 landmænd meldte sig

I løbet af kort tid meldte 47 lodsejere sig som interesserede.

De har i gennemsnit fået lavet 575 meter hver, så det er alt i alt blevet til 27 km.

Striberne ligger i dag rundt om i kommunen - mange langs offentlige veje, hvor alle, der færdes, kan have glæde af dem.

Der er anvendt en lang række plantearter, der er til gavn og glæde for alt fra insekter til agerhøns og harer.

Plakater fortæller

»Det seneste er, at vi i fællesskab har fremstillet 30 plakater, som fortæller om projektet, og som vi vil sætte op rundt omkring,« siger Jens Simonsen.

Jens Simonsen kan varmt anbefale det nye samarbejde og vejen til det.

»Det er lidt ligesom når man får en ny nabo: Så er det en god idé at drikke en kop kaffe sammen, eller klippe en hæk sammen - det er en god måde at komme i dialog på.«

Også Danmarks Naturfredningsforening arbejder gerne mere sammen med landbruget, lyder det fra direktør i DN Susanne Herfelt.

»Vi vil gerne samarbejde med landbruget, så længe det foregår på en bæredygtig måde. Vi arbejder ikke imod landbruget, men for naturen,« siger hun i en pressemeddelelse om projektet fra DN.

Emneord Naturstriber

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.