Herregård med økologi: Afgrøderne står jo hammergodt
Blog fra planteavlsbedriften: ​​​​​​​Vårsæden er sået i et rigtig godt såbed og etableringen er vellykket. Qua tørke er der ingen ukrudtstryk af betydning, Søren Østerby, Ausumgaard, ser frem til vand.

Af Søren Østerby, driftsleder på Ausumgaard - fortalt til Frederik Thalbitzer

Oven på alt vandet i marts må vi sige, at vi har haft en nem omgang med forårsarbejdet. Med højt stabilt vejr kan vi tage det fra en side af uden at der når at opstår panik. Alt i alt har vi sået 270 hektar inkl. det vi har sået for naboen.

Vi har ro på i forhold til tørke. På nær 40 hektar har alt været vinterpløjet, så vi har fældharvet og kørt gylle på og så harvet igen og sået. Vi har fin jordfugt. Selvfølgelig kan der være en enkelt kerne her og der, der ligger tørt, men det kan man jo ikke undgå.

Vi lagde ud med at så hestebønner 1. og 2. april. Efter at have striglet dem har vi sået frøgræsudlæg oveni. Min vurdering er, at udlægget ligger i fugtig jord, og jeg vurderer ro på. Der er udsigt til vand slut påske, og det vil vi også gerne have, så de sidste frø også spirer.

Slætgræs, rug rajgræs og raps står hammergodt. Temperaturerne har været lave, så væksten er stille og rolig, så vi har heller ikke vandunderskud dér.

Strigling

Vi har blindstriglet havre og hestebønner. Hestebønnerne er sårbare i en lang periode, så vi skulle være på forkant. Hvad vi har fået for det, ved jeg ikke, for tørvejret har jo gjort at ikke meget ukrudt var spiret frem.

Vårbyggen har vi ikke blindstriglet endnu. Vi ville gøre det 4-5 dage efter såning, og så lige når den er kommet op. Nu er planen kun at gøre det lige inden, at den er kommet op og så følge op efter behov.

Vintersæden

Vintersæden tørrede hårdt op. Vi har prøvet at strigle den, men med blandet resultat. Især de lerede arealer dannede skorpe, så vi ikke kunne strigle. Jo stærkere jord, des ringere resultat. Det er gået godt på JB 3-4. Men ukrudtstrykket følger boniteten, og der er ikke spiret meget ukrudt  frem endnu. Det kan ikke komme gennem skorpen.

Afgrøderne er gødet op, og med udsigt til varmere vejr og nedbør er hvede og rug så langt foran, at de snart lukker af, så jeg regner ikke med ukrudt bliver et problem. Set med økologiske øjne altså, for det er andre marker, end vi er vant til at kigge på. Var jeg konventionel, skulle jeg ud med en ekstra sprøjtning.

Få skadedyr i raps

Foråret har også været nådigt med skadedyr. Jeg har da fundet glimmerbøsser, men ikke nær den skadetærskel, jeg kender fra da vi var konventionelle. Når varme kommer glimmerbøsserne, men det gør blomsterne også, og så er glimmerbøsserne mere nyttedyr end skadedyr, fordi de bestøver.

Rapsen har været rigtig langt fremme i udviklingen hele tiden og det hjælper os. Nogle år starter de helt forfra efter vinteren. I år har de nærmest vokset i vintermånederne.

Vi slap også billig fra jordloppelarver i efteråret. Jordloppelarven er jokeren i økoraps om efteråret og glimmerbøsserne er om foråret.

Status lige nu er, at vi skal strigle lidt vårsæd og derefter kan vi gå på påskeferie onsdag. Efter påske er vi fortsætter vi med stensamling.

Faktaboks

Søren Østerby

  • Driftsleder for marken, Ausumgaard ved Holstebro
  • Ausumgaard er ejet af Kristian Lundgaard-Karlshøj, der af L&F er kåret som en af Fremtidens Landmænd
  • 700 hektar plus samdrift med ejendom på 100 hektar
  • JB 5-7 (500 hektar) og JB 3-4 (300 hektar)
  • Markbruget under omlægning til økologi
  • Markplan: 200 ha slætgræs, 65 ha hestebønner, 90 ha vinterhvede, 85 ha vinterrug, 155 ha græsfrø, 75 ha vårbyg, 85 ha havre, 60 ha vinterraps
  • Kyllingeproduktion, årlig produktion 500.000 slagtekyllinger, svinestalde udlejet
  • Biogasanlæg, producerer årligt 5,6 mio. kubikmeter gas til naturgasnettet

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.