Herregård trak frøhøsten en uge for at få bedre pris
Blog fra planteavlsbedriften: ​​​​​​​Det er OK at være halvvejs gennem høsten på nuværende tidspunkt på Holstebrokanten, men vejrudsigten måtte gerne være mere stabil, synes driftsleder Søren Østerby, Ausumgaard.

Af Søren Østerby, driftsleder på Ausumgaard - fortalt til Frederik Thalbitzer

Vi er halvvejs med høsten på nuværende tidspunkt, og det inkluderer 70 hektar hestebønner, som vi ikke kan forvente modner før til september. 230 hektar korn står stadig uhøstet ud af 650 hektar. I betragtningen af at egnen her mellem Holstebro og Struer er en af de koldere egne, er vi egentlig godt med. Men det ærgrer mig, at vejrudsigten bare lover ustadigt vejr en uge frem. Det gør, at vi er på dupperne for at få noget ind, så det er panikhøst mellem bygerne. Men det er altså ikke en klagesang herfra. Endnu!

Generelt er vi fortrøstningsfulde.

Pæne udbytter

Der er jo tale om omlægningskorn, og derfor har vi ikke svampesprøjtet. Det burde trække i retning af lidt tidligere modning, og det er heller ikke modning, men høstvejr vi venter på nu.

Udbyttemæssigt tegner kornet godt fra et økologisk udgangspunkt. Vi har høstet 55 hkg i gennemsnit i fremavlsbyg, som er solgt på forhånd til 210 kr. pr. hkg plus fremavlstillæg.

I vinterraps har vi høstet 4 ton pr. hektar. Raps kan være en lotteriseddel i økologien, men 4 ton er så gevinst.

Hveden er jo ikke høstet færdig, men det ligner 65-70 hkg pr. hektar.

Overvejer skårlægning af korn

Jeg overvejer at skårlægge noget af det korn, vi mangler at høste. Der er grønt ukrudt i bunden, og det forkorter høstdagene, for når duggen falder, kan vi ikke længer køre. Bliver det skårlagt forventer vi at kunne køre hurtigere, når vejret er til det.

Skårlægning kræver en mere stabil vejrudsigt, end vi har nu, men lykkes det kan vi få høsten tidligere i hus.

Prispres

Priserne på omlægningskorn er noget under pres, men hveden er ikke lige så meget som rug. Heldigvis har vi delsolgt rugen, og både byg og raps er også solgt på forhånd. Det giver os et godt kort på hånden, at vi kan tørre og lagre kornet selv, for det er bøvlet for grovvaren at håndtere alt for meget i høst. Det har præget de priser, vi får.

Udskød frøhøst

Nu hvor vi går og higer efter høstvejr, er det sjovt at tænke på, at da vi skulle høste frø, prøvede vi at udsætte høsten. Det handler om, at hvis vi høstede efter 1. august kunne vi komme ind i 2. omlægningsår et pristillæg på 50 procent. Vi var i tæt dialog med DSV om situationen. Italiensk rajgræs var vi nødt til at høste en uge før, hvis frøene ikke skulle drysse af. Men alm. rajgræs kunne vi skyde og høste i august, uden at der gik for meget tabt.

Udskød frøhøst

Udbytterne ser pæne ud. Der ligger 1.500-1.600 kg råvare af alm rajgræs og det skulle være mærkeligt om det ikke bliver til 1.200-1.300 kg renvare til 18 kr. kiloet.

Frømarkerne er pænt rene og derfor har vi været i dialog med DSV om, hvor vidt, de må ligge et år til. Det ved vi først, når der er høstet mere korn, og de kan se, hvordan udlæggene har klaret sig. Måske kan de bruge det, måske har de nok. Jeg vil dog gerne vide det tidligt, så jeg kan stubharve 2-3 gange før vi pløjer. Det er en af udfordringerne i økologien.

Når man har rene 2.års-marker, bliver økonomien rigtig god.

Ensilerer regnvådt frøgræs

Vi er i gang med at ensilere det sidste frøgræs til biogasanlægget i dag. Tørstofprocenten er 37-38, fordi det har fået regn. Det er fint til at ensilere. Tidligere på sæsonen var frøgræshalmen så tør, at vi blandede den med 2. slæt af kløvergræs for, at det ikke skulle være for tørt. Men til biogas er det, som har ligget og fået regn, bedst.

Fuld gang i vinterraps

Ellers regner vi med at få sået vinterraps i løbet af weekenden, om vejret vil. Forfrugten er kløvergræs og i nogle marker har rødkløveren taget rigtig meget over. I den ene af markerne tror jeg der er så meget kløver, at vi ikke skal gøde mere til foråret. Men det er på en god tung jord, så vi regner ikke med udvaskning af kvælstof. Den anden mark skal have supplerende gylle til foråret.

 

Faktaboks

Søren Østerby

  • Driftsleder for marken, Ausumgaard ved Holstebro
  • Ausumgaard er ejet af Kristian Lundgaard-Karlshøj, der af L&F er kåret som en af Fremtidens Landmænd
  • 700 hektar plus samdrift med ejendom på 100 hektar
  • JB 5-7 (500 hektar) og JB 3-4 (300 hektar)
  • Markbruget er under omlægning til økologi
  • Markplan: 200 ha slætgræs, 65 ha hestebønner, 90 ha vinterhvede, 85 ha vinterrug, 155 ha græsfrø, 75 ha vårbyg, 85 ha havre, 60 ha vinterraps
  • Kyllingeproduktion, årlig produktion 500.000 slagtekyllinger, svinestalde udlejet
  • Biogasanlæg, producerer årligt 5,6 mio. kubikmeter gas til naturgasnettet

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.