Hold igen med første gødskning i hvede
Forebyg lejesæd i kraftig hvede ved ikke at give for meget kvælstof for tidligt.

Vintersæden står tæt og kraftigt i år efter det lune efterår. Det ses også på satellitmålinger af landets hvedemarker, der viser, at biomassen er meget større nu end på samme tid sidste år. Hveden har optaget 20-30 kg N mere pr. ha.

Det giver potentiale for rigtig gode udbytter i år, men betyder også, at man skal holde igen med første gødskning. Ellers risikerer man lejesæd«.

Sådan sagde planteavlskonsulent Morten Eshøj på Patriotisk’s årlige planteavlskonference i onsdags i Odense kongrescenter - som Patriotisk selv kalder ’Danmarks største planteavlskonference for praktikere’. 260 landmænd deltog.

Strategi for N-tildeling

Hveden bør gødskes efter hver marks potentiale ud fra forventet udbytte og hidtidig proteinindhold (se boks), siger han.

»Hveden skal startes op med 40-80 kg kvælstof pr. ha, når væksten starter. Kraftige marker bør kun få 40-60 kg N pr. ha første gang, mens svage marker skal have 80 kg N«.

Morten Eshøj anbefaler en tredelt gødskningsstrategi, selv om det ikke er alle forsøg, der viser en gevinst ved at tredele. Kigger man på gennemsnittet af landsforsøgene fra 2001-2018, koster det lidt at tredele i forhold til at todele. Især to år trækker ned: 2016 med minus 3,6 hkg pr. ha og 2018 med minus 2,4 hkg pr. ha

»Vi anbefaler alligevel en tredeling - dels for at undgå lejesæd, dels for at få et højere proteinindhold, dels for at kunne graduere sidste gang. Ved anden tildeling bør man give resten af N-mængden minus 40 kg N pr. ha, som så gradueres ved tredje tildeling. Der må maks. være fire uger mellem tildelingerne«, siger han.

Flydende gødning bør dog gives 8-10 dage før fast gødning, da det tager tid at omdanne kvælstof fra amid til plantetilgængeligt ammonium.

Gylle optimering

Det er vigtigt at optimere gylle tildelingen. Ingen burde have brug for at køre gylle ud 1. februar med det tørre efterår, vi har haft. Vent til vækststart. Og kør hverken husdyr- eller handelsgødning ud på frossen jord, der ikke tør op i løbet af dagen, siger Morten Eshøj.

»Startgødningsmængden skal tilrettes efter, hvornår gyllen køres ud, så man ikke giver for store mængder tidligt. Skal gyllen tidligt ud, bør startgødning droppes, eller gyllen køres ud ad to omgange - især ved store mængder«.

Det er vigtigt at have styr på gyllens markeffekt, som kan variere fra 55-85 pct. Jo mere ammonium-N i gyllen, jo nemmere er det at få en god markeffekt. Forsuring øger markeffekten med fem pct., siger han.

På gylleeffekt.dlbr.dk kan man se gyllens effekt ud fra vejrpåvirkning m.m.

»Når man kender gyllens effekt på hver mark, bør tredje N-mængde reguleres ud fra det«.

Faktaboks

Målret N efter marken

Gødsk efter markens potentiale

  • Korriger for udbytteniveau: +/- 1,5 kg N/hkg ift. normudbytte.
  • Korriger´ for protein: ingen afregning: minus 20 kg N. Fuld 
afregning (3,5kr): plus 10kg N
  • Er hidtidig protein for lavt, så hæv N-mængden, og omvendt

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.