Hundredevis af økologer risikerer at miste tilskud
Mange økologiske landmænd med §3-arealer modtager i disse dage et brev fra NaturErhvervstyrelsen. Staten strammer nemlig op om udbetaling af det økologiske arealtilskud.

Oplys at den hidtidige drift af dit §3-areal har omfattet bredsprøjtning, eller vi annullerer dit økologiske arealtilskud.

Det er beskeden i et brev, som mange økologiske landmænd - det eksakte tal kendes ikke, men der er tale om flere hundrede -  har modtaget fra NaturErhvervstyrelsen for nylig eller vil modtage i den kommende tid.

Årsagen til brevet er, at staten strammer op om praksis for udbetaling af økologisk arealtilskud til arealer, der er omfattet af en vejledende registrering efter naturbeskyttelseslovens §3, så praksis også følger lovgivningen, oplyser landskonsulent Birgit Ingvorsen, Seges. Det økologiske arealtilskud er på 870 kr. pr. hektar.

Bredsprøjtning eller ej

Landskonsulenten fortæller, at den nye praksis betyder, at en økologiske landmand fortsat kan få økologisk arealtilskud for sit §3-areal, hvis den hidtidige praksis har omfattet bredsprøjtning. Har §3-arealet været omfattet af helt eller delvist sprøjteforbud vil det derimod ikke længere være muligt at få tilskuddet, og det vil blive krævet tilbagebetalt, hvis det er udbetalt i 2015.

”Lige nu drejer det sig altså om, at de berørte landmænd skal finde oplysninger om  – hvis det er muligt  – at den hidtidige landbrugspraksis på deres  §3-areal har omfattet bredsprøjtning. Det kan fx være ved hjælp af sprøjtejournaler, eller i nogle tilfælde er det måske nødvendigt at kontakte en tidligere ejer.

"”Hidtidig drift” i forhold til tolkningen af naturbeskyttelsesloven er ikke præcist defineret, men vi har bedt Naturerhverv om nærmere retningslinjer for det,” siger Birgit Ingvorsen.

Omfatter 6.200 hektar

De landmænd, der har fået brev fra NaturErhverv, har tilsammen §3-arealer på 6.200 hektar. Seges har endnu ikke et bud på, hvor mange hektar der risikerer at miste økologisk arealtilskud.

På de arealer, der får annulleret tilskuddet, mister landmændene det økologiske arealtilskud på 870 kr. pr. hektar. Nogle af bedrifterne får desuden et kvælstoftillæg på 500 kr. hektar, og det står også til at blive strøget.

Økologerne kan fortsat  søge plejegræsordninger på §3-arealerne. Det kræver, at arealets score for naturværdi (HNV = High Nature Value) er mindst fem. Ansøgere kan dog risikere, at puljen ikke rækker til alle interesserede, som det var tilfældet sidste år.

Birgit Ingvorsen ærgrer sig over, at den nye praksis går ud over mange økologer.
”Økologerne har jo en stor andel §3-arealer, fordi de har brug for at dyrene går på græs,” siger  Birgit Ingvorsen.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.