Hurtig videre: Frygtet afgrøde-rapport en fuser

Der er ingen grund til at ligge søvnløs ovenpå månedens WASDE-rapport, vurderer analytikerne.

Denne måneds WASDE-rapport fra det amerikanske landbrugsministerium var ventet med spænding på grund tørke i USA. Men nu er rapporten sendt på gaden, og markedsreaktionen i de større afgrøder er mildest talt begrænsede, fortæller Jyske Markets. Analysefirmaet summer rapporten op sådan her: Forud for rapporten var hvede, majs og soja handlet ca. 0,5 % i vejret, primært trukket af tørkeudfordringerne for vårhvedemarkerne i det nordlige USA og begyndende udfordringer for dele af Midtvesten. Efter rapporten er alle markeder stort set handlet ned omkring uændret for dagen. Rapporten må overordnet ses som let prisnegativ.

Det samme indtryk har man i AgroMarkets, der også har ventet rapporten med spænding. Her hæfter man sig ved, at der var overraskelser, men mest i modsat retning af ventet. Bla venter man mere hvede på lager, ligesom produktionsoverskuddet stiger primært pga øget produktion i Rusland.

Der er altså ingen grund til at ligge søvnløs i weekenden ovenpå rapporten, mener Jyske Markets. Nogen vil nok påstå, at USDA denne måned er kommet noget let om ved arbejdet, da ændringerne er begrænsede. Men Jyske Markets minder om, at data er indhentet i maj, og rapporten tager ikke højde for udviklingen siden 1. juni. Rapporten afspejler ikke de udfordringer vårhveden i USA oplever, ej heller nedjusteringer af russisk hvedeproduktion og slutlager eller kinesisk majsproduktion. Der kan så stilles spørgsmålstegn ved, om økonomerne er kommet lidt let om ved vurderingen af amerikansk og ukrainsk vinterhvedeproduktion og den amerikanske eksport af soja.

 

Et synspunkt, man også deler i AgroMArkets. Her spørger man sig selv om, om rapporten giver det helt rigtig indtryk. De indledende kommentarer til rapporten er da også, at der er stor usikkerhed om tallene. Da ikke er helt færdige med at så majs og soja i USA, er det standardudbytte og indberettet areal, man har indregnet i rapporten. Det betyder, at man godt kan vente justeringer i den kommende WASDE rapport i juli.

 

Jyske Markets opsummerer hovedpunkterne i rapporten sådan her:

 

Hvede: De store spekulationer har gået på USDA’s vurdering af skaden (eller mangel på samme) på de amerikanske vinterhvedemarker af det sene vintervejr i Kansas og Texas primo maj, tilmed har de første udbytter i høsten været lidt skuffende. Men USDA hæver denne måned produktionsforventningerne for hvede i USA på lidt højere udbytter, og slutlagrene vil stige i USA. På verdensplan vil slutlagrene ligeledes stige i en kombination af større indgangslagre og højere produktion på samlet ca. 3 mio. tons. Især russisk produktion trækker op med et plus på 2 mio. tons. Ændringer må ellers beskrives som minimale. Forventningen i markedet var inden rapporten omtrent uændrede hvedelagre. Eksporten i de større hvedeeksporterende nationer sættes uændret på nær EU der får skåret 0,5 mio. tons væk til nu 30,5 mio. tons.

 

Majs: Slutlagrene falder knap en mio. tons, overvejende på faldende produktion. Vi står dermed stadig overfor en sæson hvor majslagrene globalt vil falde med mere end 30 mio. tons hvis estimaterne holder stik. Produktionen i USA og eksporten samme sted røres der ikke ved. Det samme er tilfældet for Brasilien og Argentina der også holdes uændret på samtlige parametre. Heller ikke produktion og import i Kina røres der ved. Produktionen i EU sænkes med 1,5 mio. tons, hvilket er hovedårsagen til lagerfaldet.

 

Soja:: Både produktion og forbrug for sæson 17/18 røres der overhovedet ikke ved samlet set globalt. Men stigende produktion i både Argentina og Brasilien for den netop overståede høst på mere end 3 mio. tons hæver startlagrene, og sender dermed slutlagrene for kommende sæson i vejret med samme mængde. For USA røres der ikke heller ikke synderligt ved tallene, dog sænkes indenlandsk crush i den forgangne sæson en smule, og da eksporten holdes uændret får vi overraskende en mindre lagerstigning i USA.

 

Jyske Markets forventer, at rapporten hurtigt er glemt, og at markedet vil rette opmærksomheden mod de vejrmæssige begivenheder vi har oplevet den sidste uge. Prispilen peger derfor - trods en let prisnegativ rapport - lidt op. Spørgsmålet er, om dagens rapport giver spekulanterne fornyet ro til at blive i deres store mængde solgte afgrødekontrakter, og om købsinteressen her fra vil aftage. Det bliver vejrudviklingen den næste uges tid der må afgøre det. Man vurderer indtil nu, at vejrudviklingen i kombination med de høje verdenslagre, ikke er nok til at rykke markedet ud af den sidelæns intervalhandel 2017 har budt på for korn, men i første omgang makismalt en test af de 175 EUR/ton for møllehvede. Møllehvede lukker i dag omkring 170 EUR/ton for førstkommende kontrakt.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.