Hvad fejler afgrøderne på denne årstid? - bliv klogere på symptomerne

Hvede, rug, vinterbyg og vinterraps har hver deres måde at vise, hvad de fejler om efteråret. Noget kan vi afhjælpe, andet kan vi ikke. Se et udpluk af visuelle symptomer med diagnose her.

Af Christian Søndergaard Christensen, planteavlskonsulent, LandboNord 

Som konsulent får jeg i efteråret opringninger fra planteavlere, som udtrykker bekymring for, hvordan, deres vintersædsmarker ser ud. 

Det kan se meget voldsomt ud, når markerne pludselig skifter fra grøn til gul i løbet af en nat, og bekymringerne kommer med god grund hurtigt til at stå i kø.

Jeg vil her tage udgangspunkt i disse visuelle symptomer med fotos fra efteråret 2020, som vækker bekymring på denne årstid, men som i mange tilfælde bare er afgrødens måde at gøre sig klar til vinteren på. 

Og klarlægge hvilke symptomer der kræver behandling, og hvilke vi ikke kan gøre noget ved.


Foto 1. Informer-vinterhvede sået tidligt. Symptomer på kvælstofmangel og vandmætning i pløjelaget. Foto: Jacob Møller.

Kvælstofmangel 

Foto 1 viser en vinterhvedemark, som er sået meget tidligt, og tydeligvis har haft meget kvælstof til rådighed, da biomassen er stor. 

Marken var grøn og så meget frodig ud i oktober, men i starten af november skiftede den til gul.

Når man oplever sådan et farveskift, er det vigtigt at gå ind i marken, sætte sig på knæ og kigge på symptomerne tæt på.

I dette tilfælde kommer årsagen til markens gule udseende fra de ældste blade. Det er en vigtig information, da det udelukker manganmangel. 

Så godt så langt. Men hvad er det så?

Det første I skal tænke på, når I ser de ældste blade blive gule, er kvælstofmangel.

Kvælstof er et mobilt næringsstof i planter, hvilket betyder, at planten i mangelsituationer kan tømme de nederste blade for kvælstof og flytte det op i planten. Det medfører en ensartet gulfarvning af de ældste blade og ses i alle afgrøder om efteråret. 

Det er en del af afgrødens vinterklargøring, og symptomerne er tydeligst i de kraftigst udviklede marker.

Denne mark har også været udsat for meget regn i en længere periode. Korn reagerer på vandmættet overjord på samme måde, som de reagerer på kvælstofmangel.

Så diagnosen for denne hvedemark er kvælstofmangel og vandmættet overjord - og det kræver ikke behandling.


Foto 2. Informer vinterhvede. Tydelige tegn på manganmangel. Foto: Christian S. Christensen.

Manganmangel 

Foto 2 viser en hvedemark med symptomer på manganmangel.

Umiddelbart kan det, set fra vejsiden, godt ligne symptomer beskrevet tidligere, hvor diagnosen var kvælstofmangel.

Diagnosen kræver, at man kigger på planterne en ad gangen. Til højre ses et nærbillede af planten, hvor man tydelig kan se, at det er de nyeste blade, der visner. 

Det er et tydeligt tegn på manganmangel, og skal straks behandles ved udsprøjtning af 1,0 liter mangannitrat eller 1,5 kg mangansulfat pr. hektar for at sikre god overvintring og et godt udbytte. 

 


Foto 3. DK Exclaime vinterraps, våd plet med periodevis vandmætning i pløjelaget. Foto: Christian S. Christensen.

Røde blade 

På foto 3 ses en rapsmark, hvor rapsen er meget rødlig i flere områder af marken. 

Den første tanke man får, når man ser rødfarvede planter, er fosformangel - som kan give røde blade i næsten alle afgrøder. Raps er dog lidt anderledes, og bliver ikke kun rødlig ved fosformangel, men også af mange forskellige stress situationer.

I dette tilfælde er det vandmættet overjord, som giver de røde blade.

Jeg har før set rapsmarker, som er rødlige på grund af kulde, komprimeret overjord eller noget helt tredje. 

Når raps bliver rødlig sent på efteråret, er det meget sjældent noget, vi kan og skal gøre noget ved.

Noget andet interessant, man kan se på billedet af rapsmarken, er, at planternes nederste blade i den våde plet er gule.  Det skyldes det samme som i hveden med de gule blade, nemlig kvælstofmangel.

I rapsmarken skyldes kvælstofmanglen i det lille område vandindholdet i jorden.

Planter kan ikke optage kvælstof eller andre næringsstoffer fra vandmættet jord, og derfor mangler rapsen kvælstof i den våde plet.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.