Hvededyrkere viser klimavejen - 41 procent mindre CO2 ved samme udbytte

Ved at minimere, jordbearbejdning, tørring af korn, mængden af tilført handelsgødning og benytte urea og nitrifikationshæmmere kan man minimere CO2-udledningen fra hvededyrkning - vel at mærke uden tab af udbytte. Det viser beregninger fra det britiske YEN Zero netværk.

Det er muligt at reducere CO2-udledningen fra en gennemsnitlig hvedemark med op til 41 procent og samtidig fastholde udbyttet, hvis man benytter de mest effektive klimatiltag.

Det konkluderer det nydannede britiske plantenetværk YEN Zero.

I netværket er samlet landmænd samt andre interessenter, som her kan sammenligne valgte dyrkningspraksis- og metode i forhold til klimabelastning. 

Yen Zero har i undersøgelsen sammenlignet 50 forskellige plantebedrifters hvedemarker og beregnet effekten på klimafodaftrykket ved forskellige praksisser, skriver det britiske netmedie Farmers Guardian.

En gennemsnitlig hvedemark udleder således 2.724 CO2 ækvivalenter pr. hektar. 

Sammenligningen viser, at direkte såning kan minimere CO2-udledningen med ni procent i forhold til pløjning.

Dertil kan man sænke CO2-udledningen med elleve procent ved at sørge for at kornet høstes på rette tidspunkt i forhold til vandprocent, og man dermed minimerer energiforbruget til tørring af korn.

De bedrifter i undersøgelsen med det højeste forbrug af handelsgødning til deres hvededyrkning tilførte i snit 212 kg N pr. hektar. Modsat var det lykkedes bedrifter med lav kvælstoftilførsel, i gennemsnit 169 kg N pr. hektar, at opnå ilsvarende udbytte. Forskellen i forbrug af gødning svarer til en reduktion af CO2-udledningen med ni procent.

Handelsgødning er en af de store poster i CO2-regnskabet, typisk er andelen på 50 procent, og det er altså muligt at tilføre det mere præcist, gødske mere, hvor der er behov, og mindre, hvor der ikke er, og dermed mindske klimabelastningen markant.

Tiltag kan også være at anvende urea og nitrifikationshæmmerer for at minimere tab af kvælstof til jorden samt at gødske ud fra målinger af mineralsk N i jorden.

En engelsk planteavler, Colin Chappel, der deltager i netværket, pointerer, at det også er gennem debat og diskussioner af tallene for CO2-udledning, at man kan finde veje til at reducere udledningen på sin egen bedrift.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.