Hverken for højt eller lavt: Derfor har plantetallet i vinterraps stor betydning

Et korrekt plantetal er blandt andet med til at sikre, at rapsen ikke strækker sig i efteråret. Anvendes nutidens rapssorter og de anbefalede 30-40 planter pr. kvm, vil behovet for vækstregulering sjældent være til stede.

Af: Anders Østergaard Sigersted, planteavlskonsulent, Velas    

Inden længe skal vinterrapsen etableres igen, og hvor højt skal plantetallet så være? 

Som udgangspunkt skal den ønskede plantebestand ligge på mellem 30-40 planter pr. kvm, uanset såtidspunkt og rapssort.

Ved rækkesåning sænkes plantetallet med ca. 10 planter pr. kvm, således at udsædsmængden lander mellem 20-30 planter pr. kvm. Justeringen er nødvendig så rapsen ikke stækker sig i rækkerne. Resultatet skulle gerne være en plantebestand på mellem 10-15 planter pr. løbende meter. 

Hvad siger de nyeste landsforsøg?

Over en treårig periode fra 2018-2020 blev der i landsforsøgene afprøvet både tidlig og sen såning, med fire forskellige udsædsmængder 20, 30, 40 og 50 spiredygtige frø. Alle afprøvninger blev lavet i to rapssorter.

Den overordnede konklusion var, at nettoudbyttet ikke blev væsentlig ændret ved forskellige plantetal i den tidlige såning, det vil sige såning før 10. august.  Det hænger godt sammen med praksis, hvor vi generelt ser en mere udbyttestabil afgrøde, når rapsen har opnået en tilstrækkelig efterårsudvikling.

Ved sen såning (efter den 20. august) ser man derimod en signifikant effekt af plantetallet. Her var udbyttet 3,40 hkg mindre pr. ha. ved 20 planter frem for 40 planter pr. kvm.

De to afprøvede sorter havde forskellig egnethed til henholdsvis tidlig og sen såning.

I begge forsøg havde den rapssort med den kraftigste efterårsvækst opnået det højeste udbytte pr. ha. Forskellen var størst i forsøgsåret 2020 med et plus på 7,70 hkg. pr ha. ved den tidlige såning.

I Velas anbefaler vi generelt sorter med kraftig vækst, uanset såtidspunkt af flere grunde. Det er denne forsøgsserie også med til at understrege. At en rapssort er velegnet til sen såning betyder altså ikke, at den klarer sig dårligt ved tidlig såning.     

hverken for højt eller lavt

I praksis ser vi også de bedste resultater i intervallet 30-40 veludviklede planter pr. kvm.

Kommer plantetallet for langt ned, som nogle er begyndt at praktisere, risikerer rapsmarken at blive alt for udsat i områder, hvor enten kvalitet af såbed eller angreb fra snegle og rapsjordlopper begrænser udbyttepotentialet, også selvom der skulle stå nogle få kraftige planter tilbage, som kan kompensere for en del af det tabte.

Omvendt må plantebestanden heller ikke komme for langt over de 40 planter pr. kvm. Her ses en tendens til, at udbyttet påvirkes i negativ retning og risikoen for lejesæd og dermed brug af vækstreguleringsmidler, vil stige betragteligt i nogle dyrkningsår.

Et korrekt plantetal er med til at sikre rapsen ikke strækker sig i efteråret. Anvendes nutidens rapssorter og de anbefalede 30-40 planter pr. kvm. vil behovet for vækstregulering sjældent være til stede.

En tilpas plantebestand er også med til at sikre en god vinterfasthed. Et godt eksempel er den forgangne vinter, hvor man havde kraftige rapsmarker og ned til -20 graders frost.         

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.