Hvilke emner vil du høre på Plantekongressen?

Jeg vil vide mere om sygdomme, skadedyr, ukrudt og gødning

»Jeg går efter traditionelle emner som sygdomme og skadedyr, gødnings- og ukrudtsforsøg og sprøjteteknik. Jeg har også meldt os til »Håndtering af sygdomme og skadedyr i raps i 2017.« Jeg har alle godsets landbrugsmedhjælpere med. Vi er seks og bruger kongressen som efteruddannelse. Jeg har lagt et program, som de skal se - resten må de selv vælge,« fortæller Lars Erik Nielsen fra Bregentved Gods, som også selv vil høre Frøsektionens årsmøde. Han holder indlæg onsdag om »Erfaringer med nedmuldning af halm.«

Lars Erik Nielsen, inspektør på Bregentved Gods på midtsjælland.

Jeg vil høre om jordbearbejdning, gødning og mikronæringsstoffer

»Jeg går især efter emner som jordbearbejdning, gødning og mikronæringsstoffer. Jeg har bl.a. meldt mig på sessionerne: »Rodudvikling, rodfunktion og høstudbytter.« »Pakning i dybden - risiko og betydning.« Og »Mikronæringsstoffer - fup eller fakta«,« fortæller Henrik Terp fra Sanderumgaard. Han holder selv indlæg onsdag om, hvordan han holder et lavt forbrug af ukrudtsmidler under emnet »Conservation Agriculture med lavt glyphosat forbrug.«

Henrik Terp , driftsleder på Sanderumgaard på Fyn

Jeg går efter sprøjteteknik, skadedyr og lovgivning

»Jeg går især efter at høre om sprøjteteknik og skadedyr. Og om lovgivningen - altså hvad vi bliver udsat for fremadrettet,« fortæller Per Kjeldsen. Det kunne f.eks. være sessionerne »Målrettet kvælstofregulering«. »Klimamålenes betyd- ning for dansk landbrug«. »Fosforregulering«. Eller »Vandplaner, Fødevare- og Landbrugspakken og EU.« Per Kjeldsen holder selv et indlæg onsdag med titlen »Sådan plukker jeg den bedste rådgivning.«

Per Kjeldsen, forvalter på Valdemarskilde landbrug ved Slagelse.

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.