Hvilken opgave har førsteprioritet i vårsæd: Såning eller gyllekørsel?
Ud fra to forsøgsserier står det klart, at gylleudlægning/gyllenedfældning ikke må udsætte såtidspunktet væsentligt.

Af Ole Møller Hansen, afdelingsleder planteavl, LMO

Her ved forårsjævndøgn er markarbejdet endnu ikke for alvor i gang.

Det helt tidlige forår blev det ikke, hvilket giver anledning til genovervejelser vedrørende prioriteringer af opgaver i den kommende tid. Blandt andet hvordan vi løser de logistiktunge opgaver som såning og gylletildeling i vårsæd.

Overvejelserne kan blandt andet gå på, om gylle skal nedfældes før såning eller slangeudlægges efter fremspiring. 

Svinegylle til vårbyg

I 2016 er der afsluttet en forsøgsserie over tre år med 11 forsøg om forsuring og nedfældning af svinegylle til vårbyg på lerjord.

Tabel 1. Udbringning af svinegylle til vårsæd på lerjord

Forsøgsserien viser at markeffekten af kvælstof er lige så høj ved udbringning efter fremspiring som før såning.

Den viser også, at der kan opnås et lige så højt udbytte ved udlægning af forsuret gylle efter fremspiring som ved nedfældning før såning. Køreskade indgår ikke i beregningen. Erfaringsvis kan der opstå nogen strukturskade ved nedfældning. 

Merprisen for udlægning af forsuret gylle er i mange tilfælde omkring 4 kr. pr ton gylle. Til gengæld får afgrøden ofte 30–40 kg svovl, hvoraf de ca. 15 kg kan værdisættes, da det er behovet for vårbyg.

Hvis vejrforholdene efter fremspiring er ugunstige for gylleudlægning, kan forsuring overvejes for at sikre bedst mulig udnyttelse af kvælstoffet.

Såtidspunkt er afgørende

Såtidspunktet er derimod afgørende for udbyttet.

I 2016 gennemførte LMO et ud af tre landsforsøg med såtid i vårbyg. Forsøgene viste med stor tydelighed, at det er afgørende at få sået første gang jorden er tjenlig, og at det fra ca. 10 april frem til starten af maj koster omkring 40 kg korn pr. hektar pr. dag såningen bliver forsinket.

Figur 1. Såtider i vårbyg. Tre forsøg og gennemsnit i 2016. Oversigt over Landsforsøg 2016

Som driftsleder skal du holde overblikket og prioritere opgavernes udførelse.

Ud fra de to forsøgsserier står det klart, at gylleudlægning/ gyllenedfældning ikke må udsætte såtidspunktet væsentligt. Når der kan laves et godt såbed skal der sås. Ellers er der risiko for at tabe udbytte.

Forsøgene med gylle viser, at der kan opnås lige så god virkning af gyllen efter fremspiring som før såning. Derfor bør såning prioriteres før gylletildeling. Dermed opnås den bedste økonomi i afgrøden.

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.