Betalt indhold af Syngenta

Hybridvinterbyg kan med fordel sås som efterafgrøde

Nye regler på efterafgrøder – kan delvis afhjælpes med tidlig såning. Med de skærpede arealkrav til efterafgrøder er det vigtigt at udnytte den nye mulighed for, at tidligt såede afgrøder kan tælle med i arealet.

Fra i år er det igen muligt at få vinterhvede, vinterrug og vinterbyg, som er sået før den 7. september, til at indgå som målrettet efterafgrøde. Dermed er reglerne til det kommende efterårsåledes, at tidlig sået vintersæd kan erstatte traditionelle efterafgrøder i forholdet 1:2, og derved reducere arealet med efterafgrøder, som er forholdsvis dyre at etablere. Den fordel er flere og flere landmænd opmærksomme på at udnytte i efteråret ved at så tidlige robuste sorter.

Det gode ved hybridvinterbyg er, at det sås tidligt og høstes tidligt, og på den måde kan jeg udvide sæsonen lidt. Og så vi kan prøve at få det med som en efterafgrøde i sensommeren,” 

fortæller Stig Kingo fra Nordfyn, der dyrker Hyvido vinterbyg ved siden af sin produktion af rullegræs til den professionelle og private anlægssektor.

Også Søren Kjær fra Ørsted er klar til at bruge sine hybridvinterbyg arealer til efterafgrøder, så han slipper for den ellers dyre etablering af de klassiske efterafgrøder. 

”Jeg har dyrket Hybridvinterbyg gennem 6 sæsoner og mine erfaringer med sorterne er stor robusthed overfor tørke på de lette jorde og høje udbytter,” forklarer Søren Kjær.

”Jeg kan så sorten tidligt, hvilket den faktisk er udviklet til, og så udnytter jeg, at tidligt sået vinterbyg tæller med i efterafgrødearealet. De modner også tidligt og spreder mine høstdage.” fortsætter Søren Kjær.

sponsoreret syngenta
Foto: Syngenta 

Tidlig såning og ukrudtskonkurrence er hybridernes styrker

For hybridvinterbygsorterne gælder det, at den tidlige såning øger udbytte-potentialet. Syngenta har udviklet deres Hyvido-sorter til netop at være særdeles velegnet til tidlig såning. Hybriderne har en krybende vækst i efteråret men en god rodudvikling for en stærk etablering, og med mange varmegrader i efteråret opnår du tilmed en tilpas buskning.

Hyvido kan etableres med et lille planteantal på 110 – 130 pl./m2, hvilket har vist sig i praksis at være tilstrækkelig til at opnå 650 stk. aks til høst, som er det optimale for topudbytte. En lang række konventionelle sorter af vinterbyg er ikke velegnet til tidlig såning, da de har en kraftigere vækst og kan ligefrem gå i leje i efteråret, hvis de etableres tidligt.

Jeg har dyrket hybridvinterbyg gennem 6 sæsoner og mine erfaringer med sorterne er stor robusthed overfor tørke på de lette jorde og høje udbytter.”

Derudover konkurrerer hybridbyg særdeles godt med græsukrudt på grund af den meget vegetative og skyggende vækst. Derfor er den normale udfordring med græsukrudt ved en tidlig såning af vintersæd ikke tilfældet med hybriderne, hvis man har sin ukrudtsstrategi på plads. Her kan det anbefales at orientere sig efter i dyrkningsvejledningen fra Syngenta.

Ligeledes skal man være opmærksom på havrerødsot ved tidlig såning. Også her skal man have en strategi planlagt, specielt i lune efterår med perioder hvor dagtemperaturer er over 10 grader. Ofte vil der være behov for behandlinger med et effektiv lusemiddel ved to-& fire bladstadie.

Læs mere om Hyvido hybrid vinterbyg på vores hjemmeside her.

Emneord sponsoreret, Syngenta, efterafgrøder, hybrid vinterbyg, afgrøder, hyvido vinterbyg

Betalt indhold af Syngenta

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.