Intelligent kamera skal give ukrudtet det rigtige skud
Kamera skal genkende ukrudtsplanter og sikre, at der bruges den rette bekæmpelse. Hermed mindskes sprøjtebehovet med 75 procent, lyder planen i et stort, dansk projekt.

Bagpå en traktor er hægtet en sprøjte, som bærer et kamera. Kameraet er i stand til at genkende ukrudtsplanter, når sprøjten kører hen over dem. På denne måde kan sprøjten målrettet bekæmpe specifikke ukrudtsarter.

Sådan lyder idéen i projektet RoboWeedsMaPs, som en række danske virksomheder og forskere står bag. Projektet har fået 19 millioner kroner fra det statslige Innovationsfonden.

Det er ambitionen, at det endelige produkt kan reducere det nuværende forbrug af sprøjtemidler med 75 procent på bedriften.

Tilsammen vil kamera og de øvrige produkter, der skal udvikles i projektet, udgøre ét samlet, let håndterbart og enkelt produkt til landmanden, lyder planen. Det skal gøre bekæmpelsen mere effektiv - og billigere.

Målet er at lave et simpelt produkt, der skal eksporteres til resten af Europa.

Både hardware og software

Produktet vil bestå af både en software- og hardwaredel.

Kernen i softwaredelen er at udvikle et system, som automatisk kan genkende det ukrudt og de ukrudtsarter, der ses i marken. Her sættes "deep learning" i spil, som betyder, at et neuralt netværk med kunstig intelligens præsenteres for og lagrer en stor mængde data. I dette tilfælde flere tusinde billeder af forskellige ukrudtsplanter. Derved trænes netværket til at forstå, hvad den skal kigge efter i data samt trænes til at genkende eller finde nye sammenhænge baseret på, hvad den har set.

"Kamerasystemet” skal kunne genkende alle typer af ukrudt på alle mulige forskellige vækststadier. Så det er ganske meget, kameraet skal nå at genkende, mens landmanden kører på sin mark," siger Birger Hartmann, direktør i teknologivirksomheden Datalogisk i en pressemeddelelse.

Brugen af Big Data er - ifølge projektets partnere - langt mere effektivt end menneskeskabte informationer, da en computer kan rumme meget mere og finde sammenhæng i store mængder data.

"Det, vi byder ind med, er en onlineløsning, hvor landmanden i én arbejdsgang kun foretager den absolut nødvendige ukrudtssprøjtning og samtidig får sine ukrudtsarter og behandlinger vist på et kort. Noget der har været visionen og ønsket igennem mange år, men ikke i praksis har kunnet lade sig gøre på grund af mangel på data," siger Birger Hartmann.

Faktaboks

Projekteret er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, AgroIntelli, IPMConsult, Datalogisk, I•Gis og Danfoil.

Innovationsfondens investering: 19,5 millioner kr.

Samlet budget: 34,6 millioner kr.

Varighed: 4 år

Officiel titel: RoboWeedMaPS – Automated Weed detection, Mapping and Variable Precision Control of Weeds.

I projektet udvikles flere delprodukter, som kan anvendes både enkeltvist og integreret. Samlet set vil projektet bestå af:

  1. Kamerasystem til billedindsamling
  2. Billedanalysesystem baseret på kunstig intelligens
  3. Beslutningsalgoritmer til beregning af dosering
  4. Managementsystem til dokumentation og overblik
  5. En injektionssprøjte til udførelse af behandlingen

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.