Investér sølle 3.000 kr. og sig farvel til del af efterafgrøderne

Ugen På Spidsen: Muligheden for at bruge præcisionslandbrug som alternativ til en del af efterafgrøderne er en oplagt mulighed for mange landmænd. Mange har grejet, og vil med køb af software for få tusinde kroner kunne leve op til kravene i ordningen, skriver ugens klummeskribent på Mark Plus.

Andelen af landbrug, der bruger præcisionsteknologi, steg fra 32 pct. i 2020 til 36 pct. i 2021. Således var der i 2021 73 pct. af det danske landbrugsareal, der blev dyrket med hjælp af præcisionsteknologi.

Det fremgår af en meddelelse, som Danmarks Statistik sendte på gaden for nyligt.

Præcisionslandbrug har for alvor fundet vej til dansk landbrug, hvor det uomtvisteligt har ført til bedre præcision i markarbejdet og en større arbejdsglæde.

Der er dog ingen tvivl om, at potentialet for at bruge præcisionslandbrug på mange danske bedrifter er markant større – og at det for mange landmænd vil være en gevinst både arbejdsmæssigt, fagligt og økonomisk.

Det skyldes, at mange landmænd allerede har traktorer og maskiner, som med en begrænset investering på nogle få tusinde kroner vil kunne øge både præcisionen i markarbejdet og indtjeningen i planteavlen.

En af de største gulerødder vil for mange landmænd være at anvende præcisionslandbrug som alternativ til efterafgrøder.

Kæmpe potentiale

Muligheden for at bruge præcisionslandbrug som alternativ til efterafgrøder, er et sjældent eksempel på intelligent regulering af landbruget.

Det er derfor en gylden mulighed for at komme i gang med præcisionslandbrug. Ligesom det bør få alle de dygtige landmænd, som allerede kører med gps og andet præcisionslandbrug til at undersøge, hvordan de tager det næste skridt, så de kan bruge den moderne teknik til at reducere deres areal med efterafgrøder.

Gevinsten ligger i, at man ved at praktisere præcisionslandbrug på 11 hektar kan slippe for at have efterafgrøder på én hektar.

Dermed kan landbruget på en let og smidig måde bevæge sig væk fra et udynamisk dato-tyranni, hvor gode intentioner om at redde de danske søer og vandløb for kvælstof ender i dårligt landmandskab.

Ganske enkelt fordi kravene om efterafgrøder spænder ben for at praktisere det sædskifte, der egner sig bedst på den enkelte ejendom, ligesom efterafgrøderne giver en masse bøvl, tidspres i høst, reducerede udbytter og i mange tilfælde et større forbrug af pesticider.

Mange har grejet

Muligheden for at bruge præcisionslandbrug som alternativ til efterafgrøder, bør som minimum få alle dygtige og ansvarlige driftsledere til at undersøge, hvad der skal til for at høste frugterne af det udstyr, de allerede har investeret i.

Mange traktorer er klar til at bruge det software der skal bruges til at graduere kvælstof, så præcisionslandbrug kan bruges som alternativ til efterafgrøder.

For mange landmænd vil udgifterne kunne begrænses til noget, der ligner 3.000 kroner, for at få den nødvendige software, og for at få systemerne til at køre og leve op til de krav der er om dokumentation af graduering af kvælstof. 

Derfor glæder jeg mig allerede nu til at læse Danmarks Statistiks opgørelse over, hvor mange landmænd, der i 2022 bruger præcisionslandbrug til at graduere kvælstof.

I 2021 fremgår det af statistikken, at sølle ni pct. af de danske landmænd bruger ”software til planlægning af og dokumentation af varieret kvælstof-behov.

Det tal må meget gerne være betydeligt større til næste år. 

Lars Kelstrup er journalist og markfaglig redaktør på LandbrugsAvisen, magasinet Mark samt Mark Plus.

Faktaboks

I den ugentlige klumme på Mark Plus, "Ugen på spidsen", sætter Merete Hattesen og Lars Kelstrup, journalister og markfaglige redaktører på LandbrugsAvisen, magasinet Mark samt Mark Plus, planteavlsugen i perspektiv.

Klummen er udtryk for skribentens personlige synspunkt.  

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.