Især én fejl går igen i sprøjtejournaler
Kun en tredjedel af forbruget af glyphosat indberettes korrekt i sprøjtejournaler.

Danske landmænd er generelt gode til at indberette de korrekte midler og forbrugte mængder i sprøjtejournalen.

Når det gælder glyphosat, som bl.a. kendes fra Roundup, kniber det dog.

Faktisk viser de senere års bekæmpelsesmiddelstatistik en manglende indberetning af ca. en tredjedel af solgte mængde glyphosat. Derfor er der ifølge Seges behov for at sætte fokus på at få den manglende mængde glyphosat korrekt registreret i sprøjtejournalen og indberettet til SprøjteJournal-Indberetningen, SJI.

Her går det galt

Mange landmænd bruger elektroniske værktøjer til indberetningen af SJI.

Uanset om sprøjtejournalen føres elektronisk eller på papir, skal der være styr på, hvor meget og hvilke midler, der er brugt på den enkelte mark - og indberetning af sprøjtejournalen skal ske inden 31. marts.

Seges har følgende formodninger om anvendelser, der ikke registreres korrekt:

• Anvendelse i stubmarker mellem høst og såning af næste afgrøde. Mange landmænd har ikke inden høst fået opdateret deres markplan for kommende sæson i MarkOnline/Næsgaard Mark. Derfor mangler marken en afgrøde, som forbruget kan registreres på. Senere går det måske i glemmebogen at få registreret sprøjtningen elektronisk.

Sørg derfor for, at der ved markplanlægning i løbet af vinteren også udarbejdes en foreløbig markplan for 2022, med mindre der i løbet af sommeren 2021 er rutine for at udarbejde det kommende års markplan. Dermed er markerne tilgængelige til registrering efter høst.

• Usikkerhed om i hvilket høstår forbrug i stubmarken skal registreres. Mange er usikre på, om anvendelsen i stubmarken eller efterafgrøden hører til sidste års afgrøde eller næste års afgrøde.

En god tommelfingerregel er, at sprøjteopgaver udført efter mejetærsker/høstmaskine har forladt marken, tilhører næste års afgrøde. Dermed passer det for de fleste afgrøder også til, at sprøjtejournalåret går fra 1. august til 31. juli.

• Delareal-sprøjtninger bliver ikke noteret. Når man sprøjter delarealer – ofte på flere marker – kan man glemme at få forbruget registret. Det kan gælde både behandlinger før-høst og i stub.

hjælp tilbydes

Det er i alles interesse at få så korrekte indberetninger som muligt.

Få eventuelt din planteavlskonsulent til at hjælpe med indberetningen. Planteavlskonsulenten kan også hjælpe med, at lave en plan for, hvordan registreringer og indberetning kan ske let, effektivt og korrekt i fremtiden.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.