Køb og salg af gødning og afgrøder har udviklet sig til en gyser

Blog fra planteavlsbedriften: Martin Dunker og hans mandskab har parkeret landbrugsmaskinerne for i år – selv rapsen har fået Kerb. Men med både grise, køer og vedligehold på maskiner, inventar og bygninger er der dog fortsat nok at rive i. Markplanen for høst 2022 er på plads, og 1. februar går det løs igen, når den første gylle skal ud.

Af Martin Dunker, fortalt til Lars Kelstrup

Vi har lige fået gjort majsudbytterne op. 10.500 foderenheder pr. hektar, blev det til. Det er vi ovenud godt tilfredse med, da majsen først blev sået sidst i maj. 

Sidst jeg skrev, manglede vi at så 80 hektar vinterhvede. Vi fik dog kun sået 30 hektar, da det blev for vådt til, at vi kunne lave et godt såbed på den tunge jord.

Vi har således 210 hektar vinterhvede, 160 hektar vinterraps og 70 hektar vinterbyg. Det har alt sammen etableret sig godt. På nær nogle våde pletter, hvor hveden har stået under vand. Derfor skal vi formentlig så 5-7 hektar vinterhvede om til foråret. 

Markarbejde afsluttet

Alle sprøjtninger er gennemført på vintersæden – også Kerb-sprøjtningen i vinterrapsen.

Dog var der 50 hektar vinterhvede på tung jord, hvor det ikke lykkedes at sprøjte med de 0,15 liter DFF og 1,0 liter Boxer, som vi har kørt med i vinterhveden. På disse marker skal vi derfor regne med en målrettet indsats mod ukrudt til foråret.

Gødningen er leveret

Vi har købt det gødning, vi skal bruge til den kommende vækstsæson. Vi havde et lille restlager, og købte den resterende mængde i høst. 

Ved første tildeling til vintersæden og vinterrapsen kører vi med en NS 26-15.

Derudover har vi købt noget NS 27-4 og noget PK 0-4-21, som skal bruges som startgødning til majsen.  PK-gødningen er billigere end DAP-gødning. Derudover havde vi noget på lager fra sidste år.

Vintersæden har etableret sig godt.
Vintersæd. Foto: Lars Kelstrup

Gode penge i gode handler

Udover gødning har vi også købt 400 ton korn. 

Vi fodrer hele avlen op. Det slår normalt til, så vi ikke skal købe korn. I år har vi dog avlet lavere udbytter i kornet, end vi plejer. Derudover har vi lavet ændringer i produktionen af polte, så vi skal bruge mere foder. Det korn, vi har købt, er hentet hjem.

Har ro på 

Selvom mælkepriserne er steget i den seneste tid, så er suppleringsfoderet til køerne også steget kraftigt.

Vi købte rapskager og rapsskrå tidligere på efteråret til 208 kr. pr. hkg. Vi dækkede hele 2022 af. Det har vist sig at være godt, da prisen siden er steget til omkring 300 kroner pr. hkg.

Vi fodrer køerne med vores egen havre, som vi kan servere for køerne afskallet og til en pris på 135 kr. pr. hkg. Det er betydeligt billigere, end hvis vi skulle købe havre til de nuværende ca. 200 kr. pr. hkg. 

Vi har derfor styr på alt det vi skal bruge. Det giver ro på. 

Faktaboks

Martin Dunker

  • Driftsleder for marken på Toftegaard ved Brønderslev siden 2010. Blogger for Mark Plus.
  • 35 år, uddannet faglært landmand og driftsleder (toårigt kursus afholdt af Jyske lbf.). 
  • Toftegaard omfatter tre ejendomme: 1. Ejendom med 650 søer og salg af 30 kilos grise. 2. Ejendom med 1.200 søer med salg af 7 kilos grise. 3. Ejendom med 220 årskøer (købt november 2019). 
  • 840 hektar fra JB2 til svær lerjord. Marken dyrkes 100 procent uden plov på sjette sæson. Tre ansatte plus timelønnet passer marken, og hjælper også til i staldene. 
  • Markplan til høst 2022: Vinterhvede (210 ha), vårbyg (190 ha), vinterbyg (70 ha), vinterhestebønner (20 ha), vinterraps (160 ha), grønkorn med græsudlæg (35 ha), slætgræs (35 ha), majs til foder (75 ha), vedvarende græs og brak (55). 
  • Bedriften står selv for hele markdriften, dog klarer maskinsation gyllekørsel + såning, radrensning og høst af majs + skårlægning og høst af græsslæt + halmpresning. 
  • Leverer møg og gylle til GrønGas i Vrå og får afgasset gylle retur. 
  • Maskinpark: Fendt 933, Case Optum 300, spritny New Holland 9.80, 5 meter Amazone Cenius , 6 meter Amazone Cirrus, Amazone 6200 UX og Amazone ZA-V gødningsspreder. Maskinomkostninger er 2.985 kr. pr. hektar inkl. løn og maskinstation, dog uden gylle. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.