Kør gyllen ud med præcision - få taget analyser fra alle tanke
Med få enkle metoder får du mere styr på hvor mange næringsstoffer, der udbringes med gyllen i praksis - og ikke kun i teorien. Gylleanalyser fra alle tanke er første skridt.

Af Christian Søndergaard Christensen, planteavlskonsulent LandboNord

Landmandens gødningsplan er det vigtigste værktøj til at lave en god og ensartet gylleudbringning til alle markerne.

Når vi som konsulenter laver gødningsplaner, bruger vi naturligvis det teoretiske næringsstofindhold for at finde ud af, hvor meget handelsgødning bedriften lovligt kan købe og anvende.

Allerede i denne indledende planlægningsfase kan du som landmand vise rettidig omhu ved at vide, hvor meget gylle der er i de enkelte tanke, den dag gødningsplanen bliver lavet. Det giver konsulenten mulighed for at justere mængden af vand, så det passer med virkeligheden.

Dog må vi ofte sande, at det så godt som aldrig kommer til at passe med virkeligheden på dagen. Så husk, at få lavet en gylleanalyse fra alle tanke to uger før gyllevognen kommer. Det giver tid til at få resultatet hjem - og til at beslutte, hvordan resultaterne skal bruges i årets gyllestrategi.

I din markbog er der en lageroversigt, som meget enkelt viser det teoretiske indhold af jeres gylletanke, den dag gyllen bliver kørt ud.

Det kan indledningsvis give et fingerpeg om, hvor meget gylle der skal udbringes. Ligesom det kan bruges til at sammenligne med den planlagte mængde.

På markniveau foreslår jeg, at der regnes med en omregningsfaktor, som man kan gange den planlagte mængde gylle pr. hektar på hver mark med.

Se det simple regneeksempel i boksen herunder. Bemærk, at denne faktor er specifik for hver enkelt gylletank.

Forholdstallet kan bruges til at omregne mængden af gylle pr. hektar. F.eks. hvis en mark skal have 30 ton gylle: 30x1,14 = 34 ton pr. ha.

På den måde kan man meget hurtigt få sig et overblik over, hvor meget kvælstof man har til rådighed i sin gylle i de forskellige tanke.

Hvis man er i tvivl, om man har gylle nok, ganges det teoretiske lagerindhold, man kan finde i sin markbog, med samme faktor. På den måde får man også et overblik over forholdet imellem gødningsplanen og virkeligheden.

Læs meget mere om udbringning af gylle i det nye nummer af fagmagasinet MARK, der udkommer tirsdag 3. marts.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.