Kalkfabrikker melder om udsolgt af jordbrugskalk
Den megen nedbør sidste år har ført til knappe forsyninger med jordbrugskalk.

Denne artikel er normalt forbeholdt abonnenter på Mark Plus. Vi har valgt, at du i dag kan læse artiklen uden login.

Sidste års våde sommer og efterår har ført til, at producenterne af jordbrugskalk melder om meget små lagre.

Hos Kongerslev Kalk har man for første gang i mange år måttet melde udsolgt, og hos Dankalk er lagrene så små, at den kalk, der ligger på lagrene, er reserveret til foderbrug.

»Situationen er meget usædvanlig. Selvom der blev spredt mindre kalk end planlagt i efteråret, så måtte vi for nogle uger siden melde alt udsolgt«, siger Bent Andersen fra Kongerslev Kalk A/S.

Han håber derfor, at vi får en tør periode fra nu af og et tidligt forår. Det vil give mulighed for, at der kan produceres kalk først i april, som kan leveres direkte til landmænd og maskinstationer.

Værst i Jylland

Forsyningen med kalk er mest knap i Jylland, hvor en stor del af kalken kommer fra nordjyske kalkbrud.

På Sjælland er situationen bedre, både fordi en del af kalken bliver spredt i form af restprodukter fra Novo og sukkerroefabrikkerne, og fordi kalken fra Faxe Kalk produceres på en anden måde end kalken fra de nordjyske kalkbrud.

Overraskende tal: Sur jord skyld i ringe udbytter i vårbygMark Fredag 15. september 2017 · 10:44

»Vi graver kalken ud og lægger den i lange miler, hvor den tørrer, inden vi kører den til fabrikken, hvor den knuses og sigtes. Det er forskelligt fra de nordjyske kalbbrud, hvor de kører med en scraper, som skræller kalken af i tynde lag«, forklarer Michael Braae.

Han tilføjer, at kalken fra Fakse Kalk er mindre følsom over for nedbør, og at den derfor kan lagres udendørs.

»De store mængder nedbør har medført, at vi har sorteret større mængder kalk fra, fordi det er blevet vådt i kanten af stakkene. Det har betydet, at vi er nødt til at køre det gennem anlægget igen, efter at det er tørret«, siger Michael Braae.

Han tilføjer, at Faxe Kalk ud over at levere til sjællandske landmænd også sejler kalk til Assens og Aabenraa, hvor transporten med skib prismæssigt kan konkurrere med transport med lastbil fra de nordjyske kalkbrud.

Vårbyg er følsom

Manglen på kalk er særligt uheldig i år, hvor der skal sås et større areal med vårbyg, som er følsom over for kalkmangel eller lave reaktionstal.

Normal praksis er at tilføre kalk to år før den mest følsomme afgrøde i sædskiftet for at få bedst virkning af kalken. Mange har dog måttet lave om på sædskiftet, da de ikke fik sået den planlagte mængde vinterraps og vintersæd i efteråret.

Derfor vil der i år blive sået vårbyg på marker, som ikke er kalket op til det optimale reaktionstal. På sådanne marker kan man forsøge at afhjælpe kalkmangel ved at harve kalk ned før såning af vårbyggen - eller ved at sprede kalksalpeter. Sidstnævnte løsning er dog dyr.

Faktaboks

Kalk i Danmark

  • Forbruget af jordbrugskalk er faldet til cirka en tredjedel af forbruget i 1980erne.
  • I de seneste 20 år er jordens gennemsnitlige reaktionstal faldet med cirka 0,2 enheder fra 6,5 til 6,3.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.