Klimaforandringer kan øge udbyttet i majs med 70 procent

Klimaforandringer er alvorlige - men kan kombineret med forædling også være positive for dansk planteavl.

»Temperaturen er steget 0,8 grader i EU siden 1880’erne. IIASA (Internationalt Institute for Anvendte Systemanalyser) forventer, at temperaturen stiger yderlige mellem 2,6 og 8,5 grader frem mod år 2100. Vores levevis og produktion af CO2 har afgørende indflydelse på, hvor store klimaforandringerne bliver. Man forventer, at udbytterne i Europa som gennemsnit vil falde med 6 pct. hen mod 2050, hvis vi ikke indregner de 36 pct., som IIASA forventer, at udvikling og forskning vil øge udbytterne med i den nævnte periode«. Det fortæller Karen Linddal Pedersen, chefkonsulent hos Patriotisk Selskab i deres netop udgivne »Driftsanalyser 2018/19«.

Baggrunden er hendes deltagelse i Agri Benchmark Cash Crop konferencen i Winnipeg Canada i sommers. Her fremlagde Fulvio de Fulvia data fra IIASA med computerberegnede modeller for de klimatiske forandringer frem mod 2050. Den beregnede model bygger på seks klimamodeller og er derfor yderst retningsvisende, idet tendenserne i de enkelte modeller ligner hinanden.

 

Mere positivt for Danmark

Heldigvis ser de klimatiske forandringer i Danmark mere positive ud for dansk landbrug, fortæller Karen Linddal Pedersen.

»I Danmark må vi forvente, at dyrkningsforholdene for planteproduktionen kommer til at ligne dem, vi på nuværende tidspunkt ser i den sydlige del af Europa. IIASA forventer en stigning i nedbøren i Danmark frem mod 2050, men forventer ikke, at det bliver stigningen i nedbør, som betyder noget for landbrugsproduktionen. Det vil derimod reducere udbytterne i Danmark, at nedbøren ikke falder jævnt. Vi må således forvente flere skybrud, tørkeperioder osv.«, siger hun.

I de fremlagte modeller indgår den forventede stigning i verdenshavene ikke i beregningerne. Andre modeller viser, at havenes stigning vil medføre et reduceret landbrugsareal i Danmark.

Udbytterne stiger

»Hvis ikke vi havde haft temperaturstigninger, ville udbytterne som følge af forædling og forskning, forventes at stige 36 pct. på tværs af afgrøder frem mod 2050, mener IIASA, som benytter klimadata fra år 2000 som baseline for beregningerne. Når vi indregner den forventede negative effekt, som IIASA forventer for afgrøderne omkring Danmark på ca. 6-8 pct, kan vi forvente en gennemsnitlig forøgelse af udbytterne i vores landbrugsafgrøder på tæt på 30 pct. frem mod 2050«, fortæller Karen Linddal Pedersen.

Tilsvarende forventes, at landbrugsproduktionen i den sydlige del af Europa vil blive yderligere reduceret med mellem to og tre pct. henimod 2050 - i forhold til Danmark og den nordligere del af Europa.

Især majsudbyttet vil stige

»På de nordlige breddegrader, herunder Danmark, forventer man som følge af klimaforandringerne højere udbytter i f.eks. majs, som er en C4 plante, der vokser bedre, hvor der er høj lysintensitet og perioder med tørke«, fortæller hun.

Det fremgik af præsentationen i Canada, at man forventer, at udbytterne i majs vil stige et stykke over 40 pct. i Danmark - mest i den nordlige del af Jylland. Hertil skal lægges 31 pct. udbyttestigning, som IIASA forventer pga. af forædling og forskning. Man kan derfor forvente, at de danske majsudbytter stiger et stykke over 70 pct. hen mod 2050.

IIASA forventer også, at udbyttepotentialet og udnyttelsen af næringsstofferne i de forskellige afgrøder fortsat stiger.

Vinterhvede

»Udbytterne i vinterhvede forventes til gengæld at blive forringet i Danmark i forhold til den nuværende dyrkningssituation med mellem 14 og 28 pct. Hertil skal lægges 31 pct fra forædling og forskning. Så man kan forvente, at vinterhvedeudbytterne stiger et sted mellem 3 og 17 pct. hen mod 2050«, siger Karen Linddal Pedersen.

 

Mulighed for nye afgøder - f.eks. sojabønner

Der er derfor lagt op til, at vi i Danmark kan se frem mod et ændret afgrødevalg.

»Vi må forvente, at udbytterne - og dermed arealerne med majs - stiger betragteligt. Og hvis modelberegningerne fra IIASA er korrekte, kan vi også forvente, at der i løbet af en kort årrække vil opstå et behov for, at undersøge mulighederne for dyrkning af helt nye afgrøder i Danmark - bl.a. sojabønner«, siger hun.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.