Kommune forbyder syv landbrug at sprøjte

Helt unødvendigt påbud om ophør med lovlig landbrugsdrift, mener landboorganisationer.

Egedal Kommune har netop udsendt påbud til 26 husejere og 7 landmænd, som med påbuddet ikke længere må anvende lovlige pesticider på deres ejendomme. Baggrunden er, at Egedal kommune tror, pesticiderne udgør en risiko for grundvandet. De to landboorganisationer i området er stærkt kritiske.

"Jeg synes det er stærkt kritisabelt, at Egedal kommune ikke kommer med faglige argumenter for, at man forbyder brug af pesticider. De læner sig op af forsigtighedsprincippet og en teoretisk risiko for, at grundvandet forurenes. Men de glemmer, at der skal foreligge faglige argumenter. Man kan ikke bare forbyde en eksisterende, lovlig praksis fordi man tror den kan udgøre en risiko. Vi forbyder jo heller ikke biltrafik selvom der jævnligt er trafikuheld," siger Poul Henrik Prahl, viceformand i Landboforening Gefion, i en pressemeddelelse.

De to landboorganisationer hæfter sig ved, at der ikke er fundet spor af midler over grænseværdien i drikkevandsboringer. Grænseværdien fastsættes af Miljøstyrelsen, og er med til at sikre grundvandet. Samtidig sker der en løbende overvågning af grundvandet.

"Både Nordsjællands Landboforening og Gefion står bag medlemmerne i den her sag. Der er tale om en helt usaglig og unødvendig indgreb i en lovlig landbrugsdrift. Derfor er vi klar til at følge den her sag til dørs – politisk og juridisk. Vi er allerede ved at gøre klar til et juridisk efterspil," siger Søren Hansen, der er konstitueret formand i Nordsjællands Landboforening.

Begge foreninger understreger, at et rent og sikkert grundvand er i alles interesse. Derfor bakker de op om den løbende overvågning af grundvandet og det omfattende godkendelsessystem, som pesticider er underlagt, hvis de skal bruges. Samtidig gør Gefion og Nordsjællands Landboforening opmærksom på, at GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) har udtalt, at det varslingssystem, vi anvender i dag beskytter grundvandet.

Påbuddet omfatter også husejere. Kommunens rådgiver på området har tidligere givet udtryk for, at husejerne end ikke måtte bruge plænerens eller myrelokkedåser på deres ejendom.

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.