Konservative: Vi reddede vandløb efter ugelang kamp
19.000 km vandløb forbliver i vandområdeplanerne. Det var kravet fra den konservative ordfører Rasmus Jarlov.

Et særligt, konservativt fingeraftryk på den nye landbrugsaftale er, at de 19.000 km vandløb, som i øjeblikket indgår i vandområdeplanerne, bliver dér indtil videre.
Det fortalte Rasmus Jarlov, konservativ fødevareordfører, ved et pressemøde i formiddag, hvor miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen og ordførerne fra aftalepartierne præsenterede og kommenterede den nye aftale om landbrugspakken.

Vandløb sikret for lystfiskere
»For os Konservative har situationen omkring vandløbene været meget vigtig. Derfor har vi direkte fået skrevet ind i aftalen, at ingen vandløb, som har miljømæssig værdi eller potentiale, mister den beskyttelse, der ligger i at være omfattet af vandområdeplanerne,« sagde Rasmus Jarlov ved pressemødet.
»Dermed kan lysfiskere og andre, der bekymrer sig om de danske vandløb være trygge ved, at de værdifule vandløb ikke kan tages ud af vandplanere. Det er her, vi har lagt vores vægt i forhandlingerne.«

Vurderes for 50 mio. kr.
Det fremgår dog af landbrugsaftalens tekst, at selvom de nuværende 19.000 km vandløb i vandområdeplanerne umiddelbart videreføres, så skal alle vandløb i det foreliggende udkast til vandområdeplaner med et opland på under 10 km2 underkastes en faglig vurdering af, om de har økologisk potentiale til at indgå i vandområdeplanerne.
Når den foreligger, skal de lokale Vandråd afgive indstilling til miljø- og fødevareministeren, som skal træffe endelig beslutning om hvilke vandløb, der skal fjernes fra vandområdeplanerne og hvilke, der skal beholdes.
Der afsættes 50 mio kr. til dette arbejde, som skal være afsluttet i 2017.

»Få og små vandløb ud«
Rasmus Jarlov tror, det vil være ganske få vandløb af de 19.000 km, som ender med at blive taget ud af vandområdeplanerne.
Han vurderer, at der vil være tale om få og meget små vandløb »primært af typen kunstige afvandingskanaler, som eventuelt fejlagtigt måtte optræde i vandplanerne i dag, men som egentlig bare er kunstige render til at dræne marker««.
»Jeg har kæmpet en uge for dette. Dermed synes jeg, miljøet kommer godt ud af den her aftale - samtidig med, at vi hjælper et trængt erhverv og får skabt en masse arbejdsplader,« siger Rasmus Jarlov.
Også S og Radikale har været optaget af vandløbsproblematikken,. men de to partier valgte at forlade forhandlingerne sent mandag aften.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.