Konsulent: Behovet for vækstregulering er helt anderledes end sidste år - det skal du gøre
Behovet for vækstregulering er mindre i dette forår. Det er vigtigt at du vælger en strategi, som passer til dine forhold.

Af Knud R. Nielsen, planteavlskonsulent, LMO

Der er kun gevinst for vækstregulering, hvor det er nødvendigt.

I vækståret 2017 gik det de fleste steder godt med at begrænse lejesæden. I forsøgene fra sidste år kan vi se store merudbytter, hvor lejesæden er begrænset eller forhindret, men i flere forsøg er der også sat udbytte til, op til 10 hkg netto, hvor vækstreguleringen har været for kraftig eller har været timet forkert.

I nogle af de tabsgivende forsøg er der tale om stressede afgrøder; men det er næppe forklaringen i alle tilfælde.

Vælg en strategi ud fra aktuelle forhold

Vi kan være tilbøjelige til at bruge sidste års erfaringer til at vælge årets strategi.

Udgangspunktet i dette forår er vidt forskellig fra foråret 2017, og vækstreguleringen skal tilpasses de aktuelle forhold.

Lav en integreret strategi, hvor gødningsmængde og -tidspunkt er strenge, der også skal spilles på.

Det er vigtigt at få startet afgrøden tidligt, især hvis den er svag, mens den sidste tredjedel af gødningen kan trækkes til et sent tidspunkt i marker, hvor der er risiko for lejesæd. Der kan gødes i stadie 33 - 37 uden udbyttetab.

Vurdér afgrøden i slutningen af april

I sidste halvdel af april er afgrøden i vækst og udviklet, så du kan lave en kvalificeret bedømmelse af, om der er et behov for at vækstregulere afgrøden.

Her er plantetal og antal sideskud pr. kvadratmeter, altså hvor tæt afgrøden er, afgørende for risikoen for lejesæd. Tidlig såning, jordtype og eftervirkning efter husdyrgødning er også relevante faktorer.

Især i hvede, men også i de andre kornarter, er der stor variation på stråstyrken mellem sorterne. Tag det med i din bedømmelse af behovet.

Vækst og temperatur er afgørende for et godt resultat

Hvis der er behov for vækstregulering, vil første tidspunkt, hvor vi får varme og vækstvejr efter stadie 31, være det rigtige tidspunkt i hvede, rug og vinterbyg.

Temperaturkravet til Cycocel-midler er en middeldag temperatur på over 8 -10 grader og for Trinexapac og Medax Top 3-4 grader højere højere.

Brug fx et Trinexapac-produkt (Moddus M, Moddus Start, Trimaxx, Cuadro NT eller lignende) eller Medax top (bedst mellem stadie 31-33). Du kan også vælge at blande Trinexapac med Cycocel ( her er seneste anvendelse i stadie 31).

Det er mit indtryk, at timingen er vigtigere end hvilket produkt, der vælges. Der er dog en del forskel i de enkelte produkters formulering. De nyeste produkter vil typisk have den mest effektive formulering. Bland med et spredeklæbemiddel eller et svampemiddel, for at øge optagelsen. 

I hvede vil en enkelt behandling oftest være tilstrækkelig, mens der i rug kan være behov for en supplerende indsats med Medax Top eller Trinexapac  10 -14 dage efter 1. behandling. Hvis tidspunktet forpasses, kan du behandle med Cerone frem til st 49.

I vinterbyg vil Medax Top/Trinexapac være at foretrække til en egentlig vækstregulering, også her er en behandling i st 31-33 ideel. Hvis tidspunktet forpasses, kan du bruge Terpal i stadie 33 – 45.

Mod aksnedknækning vil behandling med 0,2 l/ha Cerone i st 39-49 være at foretrække.

Styring ud fra satellit-billeder, GreenSeeker eller Yara-sensor

Vi har gode muligheder for at for at vurdere behov for vækstregulering ud fra afgrødens aktuelle biomasse-index, og for at udføre vækstreguleringen gradueret ud fra de informationer.

Det er et område, vi har fokus på og ser store muligheder i. Vi planlægger at udføre forsøg ud fra disse informationer i år, så vi fremover kan bestemme behovet for vækstregulering gradueret og mere præcist.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.