Konsulent: Disse tre ting kan gøre din forpagtning rentabel
Det er vigtigt at betragte sin forpagtning som en driftsgren, der skal give overskud.

Af Kirsten Larsen, planteavlskonsulent, Centrovice

Andelen af det dyrkede areal, som er forpagtet, stiger og stiger.

På landsplan er godt en trediedel af det dyrkede areal forpagtet. På den enkelte bedrift udgør det forpagtede areal måske helt op til 70-80 procent. 

Det er derfor ekstra vigtigt at betragte sin forpagtning som en driftsgren, der skal give overskud. Det er af stor betydning for det samlede resultat på bedriften.

Positivt afkast: Tre ting du kan gøre

Forpagtningen skal ikke ”bare løbe rundt”. Der skal være et positivt afkast.

Afkastet kan betragtes som en fortjeneste, men kan også betragtes som en risikodækning i år, hvor pris eller udbytte er i bund, for det sker. Der bindes 8.000-9.000 kr. pr. ha i udsæd, gødning, plantebeskyttelse, maskin- og arbejdsomkostninger samt forudbetalt forpagtningsafgift, inden du får noget igen i form af udbytte og EU-støtte. 
 
For at mindske risikoen ved en forpagtning kan du gøre følgende:

1. Indregne et passende afkast i ”rest til forpagtning”

2. Afregne efter kapitelstakster og eksl. EU-støtte

3. Indgå lidt længerevarende samarbejdsaftaler, hvor forpagter og bortforpagter ”deler i porten” – fx kan der aftales en bonus til bortforpagter, afhængig af det dyrkede areal med specialafgrøder

Eksempel på beregning

I tabel 1 er vist et eksempel på beregning af ”Rest til forpagtning”. Der er taget udgangspunkt i opnåede resultater fra Business Check 2014-2016.

Eksemplet viser, at en gennemsnitsbedrift har omkring 1.500 kr. pr. ha eksl. EU-støtte i rest til forpagtning. Højere bruttoudbytte eller lavere omkostninger giver naturligvis et større beløb i rest til forpagtning.

Det er vigtigt, at du regner på dine egne tal og står ved, at det skal være en god forretning for dig. Naboens pris og ”markedspris” er uinteressante.

Når du skal regne på dine egne tal, skal du finde tilsvarende tal (som i tabel 1) fra dine årsrapporter og vurdere bruttoudbytte og omkostninger for den nye forpagtning.

I eksemplet med + 50 ha er der regnet med det samme sædskifte og forventning til bruttoudbytte som nu, ligesom stykomkostningerne forventes at blive som nu. Maskinomkostningerne forventes til gengæld at blive lidt mindre, da der er ledig kapacitet på ejendommen.

De marginale omkostninger ved at øge arealet med 50 hektar kan beregnes til 80 procent af de gennemsnitlige omkostninger. Der vil ofte være ekstra omkostninger til transport, kalkning, hegnsklipning, dræning mm, hvilket indregnes. Ligeledes er der indregnet renter på kapitalbinding og et afkast.

Tabel 1. Eksempel på beregning af ”rest til forpagtning”

* Business Check. Planteavlsbedrifter, salgafgrøder, lerjord, gennemsnit af alle ejendomme

 

 

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.